Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

3 items available. Click here to search.
2020 - Child Protection in Emergencies Working Group Lebanon - PSS Committee
Технологията може да бъде най-добрият начин да се обърне внимание на лицата, полагащи грижи, за да се предотврати увеличаването на насилието над деца във време, когато се изисква социално дистанциране, както и стигмата, дискриминацията и бедствието...
2018 - Международен Комитет на Червения Кръст (ICRC)
"Професионалните стандарти в областта на закрилата (трето издание) представляват набор от минимални, но съществени стандарти, целящи да гарантират, че защитната дейност, извършвана по човешките права и от хуманитарните участници във въоръжени...
2018 - Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Споделяме първия "Пътеводител за етично отразяване на деца в медиите и търговската комуникация" изготвен от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Асоциацията на европейските журналисти - България. Публикацията е предназначена за журналисти, които отразяват...

Проектът е финансиран от: