Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

158 items available. Click here to search.
2019 - Center for Youth Integration
По повод Международния ден на децата на улицата, 12 април, Центърът за младежка интеграция представи резултатите от изследването на правната и социалната уязвимост и положението на семействата и децата, живеещи в неформални селища в Белград. Това...
2019 - Съвет на държавите от Балтийско море, отдел „Деца в риск“
Многобройни изследвания потвърждават негативния ефект от телесното наказание за живота на детето. Балтийските държави са постигнали значителен напредък в защитата на правата на детето, като забраняват телесното наказание в процеса на родителстване и...
2019 - Terre des Hommes as part of the MINT project
Децата и младежите мигранти са особено уязвими към социалното изключване. Чрез проекта MINT Terre des hommes и нейните партньори имат за цел да дадат възможност на децата-бежанци и мигранти, както и на европейските младежи, да се включат в нови...
2019 - Háttér Társaság
919 ученици на възраст между 13 и 21 години попълниха онлайн анкета за своя опит през учебната 2016/2017 година. Проучването зададе въпроса дали са преживели насилие или злоупотреба в училище и са оценили колко безопасно се чувстват учениците в...
2019 - Barnardo’s Scotland - Believe in Children
През 2018 г. в Шотландия беше проведено национално пилотно проучване, в което се анализира общественото разбиране за сексуалното насилие над деца. Този доклад представлява обобщение на данните от над 1000 възрастни, участвали в проучването....
2019 - National Institute of Economic and Social Research
Училищата могат да има голям принос за живота на децата мигранти, както и на приемащата общност. Чрез образованието е възможно да се идентифицират нуждите на децата и общностите; и да се отговори адекватно на техните нужди. Образованието дава...
2019 - ECRE, AIDA, Greek Council for Refugees
Актуализиран национален доклад за Гърция, изготвен от Правния отдел на Гръцкия съвет за бежанци (GCR) в сътрудничество с Европейския съвет за бежанци и изгнаници, е част от AIDA (база данни за убежище), чиято цел е да предостави актуална информация...
2019 - Tdh Albania
Terre des hommes Албания проведе проучване на тема „Мерките за закрила на децата под възрастта на криминалната отговорност, които са в конфликт със закона в Албания” в рамките на проект „Укрепването на системата за закрила на детето за деца в...
2019 - ILGA Europe
Докладът описва текущото състояние на правата на човека за ЛГБТИ в 51 държави в Европа и Азия през 2018 г., както и дейностите на някои ключови международни организации, работещи по този въпрос. Докладът е публикуван от ILGA-Europe, неправителствена...
2019 - UNICEF и ILO
УНИЦЕФ и МОТ публикуваха съвместен доклад с цел да допринесат за продължаващите дискусии за бъдещето на социалната закрила на децата. Според доклада е от съществено значение бъдещите универсални схеми за социална закрила да включват и да отговарят...

Страници

Проектът е финансиран от: