Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

199 items available. Click here to search.
2020 - Child Protection in Emergencies Working Group Lebanon - PSS Committee
Технологията може да бъде най-добрият начин да се обърне внимание на лицата, полагащи грижи, за да се предотврати увеличаването на насилието над деца във време, когато се изисква социално дистанциране, както и стигмата, дискриминацията и бедствието...
2020 - RCCE, The Regional Risk Communication and Community Engagement Working Group
Тази публикация предоставя ценна информация за това как включват маргинализирани и уязвими хора в комуникация относно риска по отношение на COVID-19, известен още като Coronavirus. Маргинализираните хора стават още по-уязвими в извънредни ситуации....
2020 - Know-How Centre for Alternative Care for Children
„Да изпълним /не/възможните мечти“, финансиран по JUST/2017/ACTION GRANTS, създаде нови методологии за работа с деца, напускащи резидентна грижа. Като част от НБУ, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца поставя като една от водещите цели в...
2020 - Early Intervention Foundation
Този важен доклад изследва доказателствата, свързани с разпространението, въздействието и лечението на АСЕ (Adverse Childhub Experience - Неблагоприятни детски преживявания), степента, в която АСЕ трябва да предоставят основата за водещи практики и...
2020 - UNICEF Kosovo
Този анализ на ситуацията е резултат от подробен преглед на документи, последван от поредица от интервюта, проведени по време на полева работа и консултации с национални и местни служители и лица, неправителствени организации и членове на ООН. Той...
2020 - Elsevier
Според този доклад на Световната здравна организация (СЗО) децата са изправени пред „несигурно бъдеще“ благодарение на изменението на климата и нарастващите проблеми със здравето. Този доклад твърди, че малко страни са постигнали напредък към „...
2020 - EU Kids Online
Този доклад картографира рисковете и възможностите на интернет за децата в Европа, като например интернет достъп, онлайн практики, умения, онлайн рискове и възможности за деца на възраст 9–16 години в Европа. Екипи на мрежата на EU Kids Online си...
2020 - Children’s Commissioner for England
„Децата вече са по-наясно със собственото си психично здраве и са много по-подготвени да го обсъждат. Това е много добре. Но децата също са наясно, колко е трудно да получат помощ за себе си или за приятелите си. Достъпът до услуги остава най-...
2020 - UNICEF
Този кратък застъпнически документ на УНИЦЕФ подчертава съществените различия в разпределението на публичните разходи за образование. Някои от факторите, които все още пречат на бедните деца да получат достъп до качествено образование, са...
2020 - Plan International
РЕЗЮМЕ В бързо урбанизиращия се свят расте броят на децата, живеещи в неформални населени места в градските райони. Животът, пред който са изправени тези деца, може да се характеризира с хронична несигурност и несигурни условия на живот. Но извън...

Страници

Проектът е финансиран от: