Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

158 items available. Click here to search.
2019 - European Asylum Support Office EASO
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (European Asylum Support Office) публикува практическо ръководство за най-добрия интерес на детето в процедурите за убежище. Съгласно настоящото законодателство, всички държави-членки на ЕС са...
2019 - Unesco
Нов доклад „Зад цифрите: прекратяване на насилието и тормоза в училище“, публикуван този месец от ЮНЕСКО, твърди, че булингът е широко разпространен проблем и няма общество в света, което да  е имунизирано против него. Формата и честотата обаче се...
2019 - Council of Europe
Съветът на Европа изготви наръчник, който съдържа изчерпателни насоки за професионалисти, които работят с непълнолетни мигранти, за това как да предават информация за правата на децата по подходящ за децата начин, съобразен с възрастта. Наръчникът е...
2019 - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
Службата на ООН по наркотиците и престъпността изготви доклад за тенденциите и моделите на трафика в световен мащаб. Констатациите показват тенденция за увеличаване на трафика с цел сексуална експлоатация на жертвите като основен двигател. Според...
2019 - Amnesty International
Amnesty International (AI) публикува наблюденията си пред Комитета на ООН за правата на детето относно проект за общ коментар № 24, след като е отворена поканата за коментари. Този документ включва предложения на АИ относно терминологията, водещите...
2019 - The International Policy Centre for Inclusive Growth
В редакционната част Анна Каролина Мачадо и Шарлот Било обясняват, че „този въпрос на „Политика в фокус “представя колекция от 15 статии от водещи учени, изследователи и практици в областта на политиката, които хвърлят светлина върху ключовите...
2019 - Know-How Centre for the Alternative Care for Children, New Bulgarian University
Предоставяме ви този доклад, подготвен от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ по покана на "Надежда и домове за децата - клон България" (НДД). Междинната оценка, представена в документа, е подготвена от изследователския екип на НХЦ (...
2018 - UNICEF
UNICEF published a report ‘A Right to be Heard: Listening to children and young people on the move’ which provides us with the information about the challenges and deprivations faced by young refugees and migrants. The online poll was answered by...
2018 - UNICEF
УНИЦЕФ публикува документ, в който се анализират наличните инструменти, насоки и формати, използвани за наблюдение и оценка на това как различните участници и агенции реагират на кризата с мигрантите на национално равнище. Докладът подчертава...
2018 - Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Предоставяме ви националното представително проучване „Гласовете на децата“, реализирано от изследователска агенция „Маркет линкс“ в периода януари – февруари 2017 г. по задание на УНИЦЕФ, България. Излседването е по модел на едно от най-мащабните...

Страници

Проектът е финансиран от: