Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

158 items available. Click here to search.
2018 - Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
Споделяме доклад на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, "За деинституционализацията от първо лице". Текстът разглежда проблеми и препоръки, свързани с грижита за деца, идентифицирани от 11 млади хора, които са живели в институции, в...
2018 - World Vision и Save the Children в Албания
Това проучване преглежда разпространението на уврежданията при деца и млади хора на възраст от 2 до 17 години чрез интервюта с 13 000 семейства в Албания и оценява възможностите им за развитие и достъп до качествени услуги. Това е първото проучване...
2018 - Международен Комитет на Червения Кръст (ICRC)
"Професионалните стандарти в областта на закрилата (трето издание) представляват набор от минимални, но съществени стандарти, целящи да гарантират, че защитната дейност, извършвана по човешките права и от хуманитарните участници във въоръжени...
2018 - Friends of children in Serbia
Новата Стратегия за предотвратяване и защита на децата от насилие включваше и деца, които имаха възможност да кажат какво мислят за насилието над деца. Две години след края на предишната Стратегия за превенция и защита на децата от насилие през 2017...
2018 - Center for the Rights of the Child from Uzice
Центърът за правата на детето от Узице е извършил независима оценка на анализа на реализацията на правата на детето в процеса на присъединяването на Сърбия към Европейския съюз -   това е вторият алтернативен доклад за изпълнението на дейностите по...
2018 - ChildHub
Основната констатация в изготвената оценка на проекта е: по отношение на различните видове ангажирани аудитории, производството на съдържание и предоставянето на обучение (т.е. целите за продукция) е, че всички те са били значително надхвърлени в...
2018 - Сдружение „Дете и пространство“
Сдружение "Дете и пространство" представят две помагала разработени по задание на УНИЦЕФ. Помагалата са от полза за професионалисти работещи в услуги за подкрепа на ранното детско развитие. Първото помагало е фокусирано върху развитието на детето...
2018 - Hrabri telefon
Като част от проекта "От политика към реалност - промяна на нагласите и практиките от телесното наказание до закрила на децата" през август 2017 г., бяха проведени изследвания в Хърватия, Латвия и Полша. Като се има предвид, че телесното наказание в...
2018 - Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Национална мрежа за децата съобщиха за публикувания от УНИЦЕФ документ „Насилието над деца в България: Анализ и оценка на националното законодателство във връзка с превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на...
2018 - Фондация
Ръководството "В мрежата - Могъщи и безпомощни", съставено от експерти на фондация "Асоциация Анимус" и Save the Children, е предназначеното за деца и младежи. В него се представят резултатите от  проучване за новите начини на общуване и обмен на...

Страници

Проектът е финансиран от: