Подкрепа на жертви на домашно насилие

Научете се да разпознавате признаците на домашно насилие и да подкрепяте преживелите домашно насилие като здравен или социален работник.
организация: 
Future Learn
Start date: 
25 Ноем. 2019
End date: 
21 Ноем. 2019

Пивишете знанията си за насилието, основано на пола и формите на домашно насилие

Домашното насилие е глобален здравен проблем, който може да приеме много форми и да засегне всеки. Специалистите в областта на здравеопазването и социалните грижи играят важна роля за разпознаването и подпомагането на жертви на насилствени и злоупотребяващи отношения.

На този курс ще се обърнете към ролята на пола в домашното насилие и ще се научите да разпознавате различните форми на насилие и злоупотреба. Ще размислите върху въздействието на домашното насилие и ще разберете отговорностите си като здравен или социален работник. Завършвайки този курс, вие ще спечелите увереността да подпомогнете подкрепата на жертвите на и оцелелите от домашно насилие.

Какви теми ще покриете?

  • Пол и очаквания за пол 
  • Форми на домашно насилие и злоупотреба (DVA)
  • Разпространението на DVA по целия свят
  • Фактори, които влияят на насилието
  • Въздействието върху жертвите, семействата и децата
  • Разпознаване на признаци и симптоми на DVA
  • Разговор с жертви
  • Планиране на безопасност
  • Как законът може да защити жертвите
  • Подкрепяща институционална мрежа

 

Type of learning: 
Self paced
Topic(s): 
Превенция на насилието над деца

Проектът е финансиран от: