Movement Games and Sports

Here you can find a selection of “Movement, games and sports” videos created for teachers.

За участници над 9 години Тези две игри са популярни в началото на сесията, за да започнем да се движим като група, с някакъв физически контакт, напомняйки ни по игрови начин, че се нуждаем един от друг, за да постигнем обща цел. Игра Стояща версия...

Проектът е финансиран от: