Четири стъпки за превенция на синдрома на прегаряне във вашия офис (Video)

Дата: 
17 Дек. 2015

Общувайте с подчинените си

С цел да се гарантира, че хората могат ефективно да изпълняват отговорностите, които отговарят на работната им позиция или конкретна проектна задача, винаги се уверявайте, че сте наясно с крайните срокове, очакванията и целите на проекта. Също така, провеждането на редовни екипни или индивидуални срещи осигурява на служителите възможност да изразите загриженост за тяхната натовареност, трудността на задачите им, кариерните им цели и работна среда.

Като работодател трябва да сте наясно какво представлява синдромът на прегаряне, за да сте в състояние да забележите неговите първи признаци. Ако забележите някакви промени, показващи прегаряне във ваш служител, срещнете се с него и се постарайте да поговорите за тази промяна, за да предотвратите по-сериозни проблеми на по-късен етап.

Мотивирайте екипа си

Един начин за това е да признавате тяхната работя. Например, когато успешно е приключен проект или са постигнати крайни срокове, инициирайте индивидуално или групово тържество. Също така, донасяйки сутрешна или следобедна закуска или пускайки екипа по-рано от работа, вие можете да ги стимулирате за по-усърдна работа.

Споделяне по електронната поща с целия екип на истории за персонален успех напомня на всеки защо е важна тяхната работа и защо всеки един е избрал тази работа.

 

Насърчаване на средства за намаляване на стреса

Има много начини да се постигне това. Например позволете на хората да се чувстват удобно на работното си място като слушат музика или се обличат неформално – това може да намали стреса и напрежението и да бъде превенция на синдрома на прегаряне. Също така хората оценяват възможността да общуват, използвайки модерните технологии и да имат гъвкаво работно време. Да се работи извънредно има негативни последици както за професионалния, така и за личния живот на служителите, така че това не бива да се насърчава. Позволете на подчинените си да почиват, когато имат нужда и ги насърчавайте да ползват отпуските и почивките си.

Ръководете вашите служители

Фокусирайте се върху откриването на умения във всеки един служител, чието развитие може да донесе полза и го изпращайте на обучения, на които той може да развие пълния си потенциал. Уверете се, че вашите подчинени винаги имат усещането, че получават знания и умения, като им давате нови и стимулиращи задачи. Едновременно с това развивайте собствените си умения, като участвате в програми и обучения и като учите от вдъхновяващи ви лидери от вашата, а също така и от други професионални области.

 

Click image to zoom: 
Прикачените файлове: 
Language(s) of materials: 
английски

Проектът е финансиран от: