Движение, игри, спорт: 12) Огледало [Video]

Издател: 
Terre des hommes Ukraine
Дата: 
29 Ян. 2019

Над 12 години

Идеална дейност за развитие на хармония между двама души чрез синхронизиране на движенията и невербалната комуникация.

Игра

Играчите стоят в една линия един срещу друг, в мълчание. Играч А е модел и играч Б е огледалото. А прави бавно, внимателно движение и B го копира по едно и също време. Б трябва да се концентрира, за да се опита да предвиди движенията на А и да бъде истинско огледало, а не само забавено отражение. А трябва да се увери, че Б може да  го следва. Движенията не трябва да са твърде сложни за начало. Важно е да се намери добра невербална комуникация. Разменете ролите.
 

Цели

Психосоциална: да се съсредоточи вниманието, да се наблюдава и да останат концентрирани като същевременно се развива тяхната креативност и физически израз.
Физическа: нищо особено освен правенето на точни движения.

 
Препоръки

 

Важно е да припомним на играчите, че се нуждаят от сътрудничество. В началото ще има смях, но рано или късно двойките ще се концентрират и ще си сътрудничат, за да направят дейността по-интересна. Колкото повече хармония има между играчите, толкова по-сложни могат да бъдат жестовете.
Водещият може да даде допълнителни инструкции и да ги помоли да разкажат история с движения.
За да се подчертае сътрудничеството и адаптивността, се препоръчва да се променят двойките.

Дискусия
-Коя беше любимата ви роля - моделът или копието? Можеш ли да обясниш? Имаше ли връзка с поведението ти всеки ден?
- Трудно ли е да се мисли за жестове и да се измисли истории? Можеш ли да обясниш?
- Беше ли по-лесно да се направи това упражнение с определени хора? Можеш ли да обясниш?
- За какво може да бъде полезна тази дейност?
- И т.н.

Проектът е финансиран от: