Защитата на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие, подпомогната от информационните и комуникационни технологии [Video] [Video]

Издател: 
Council of Europe
Дата: 
17 Ноем. 2017

На 18 ноември Съветът на Европа ще отбележи за трети път Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба. Заедно с дигиталния обучител на родители за Съвета на Европа @DigiParentCoach Елизабет Миловидов бяха разработени полезни и практични видеоклипове за родителите, които да ги ръководят в онлайн защитата на децата им. Видеоклиповете се съсредоточават върху онлайн защитата на децата, сексуалната онлайн експлоатация (sextortion), self-generated sexually explicit images  и материалите, включващи деца (sexting), сексуални разговори/чатове, подлъгването (grooming) и сексуални образи, използвани за отмъщение. Сега родителите ще бъдат въоръжени, за да разберат какви са рисковете, на които интернет може да изложи децата им и особено как да говорят с децата си, както и как да реагират, ако нещо се обърка.

https://www.coe.int/en/web/children/2017-edition

Click image to zoom: 
Language(s) of materials: 
английски
Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: