Новини

Прочетете най-новото от сферата на закрила на детето в Европа

412 items available. Click here to search.
21 Ян. 2020
Национална мрежа за децата съобщиха, че желаещи за учители на уязвими ученици в България има, но само един педагог от Шумен е бил одобрен от МОН по програмата „Мотивирани учители“, чийто бюджет е 1.7 млн. лв. Същевременно, над 3000 души са провявили...
17 Ян. 2020
Национална мрежа за децата съобщиха, че започналата през 2016 г. програма “Нашите пари” ще включи над 2050 ученици до края на учебната 2019/2020 година. Програмата има за цел да научи ученици от 9-и до 11-и клас от общообразователните училища в...
13 Ян. 2020
Службата на ITU за региона на Европа кани държавите-членки и други заинтересовани страни да отговорят на въпросник с цел разработване на доклад за екосистемата за защита на децата в Интернет, съсредоточен върху състоянието по отношение на...
07 Ян. 2020
Европейската комисия стартира онлайн международен атлас „Миграция“ с данни за 198 държави и информация, актуализирана ежедневно. Можете да проверите тенденциите, статистиката и демографията за страните и да намерите информация, свързана с миграцията...
20 Дек. 2019
49 български организации подкрепиха становище относно законопроекта за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г. и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социални услуги. Ноу-хау център за алтернативни грижи за...
20 Дек. 2019
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ споделиха уебинар, организиран в рамките на проект „Да изпълним /не/възможните мечти“ и Мрежа за закрила на детето, който се проведе през ноември 2019 г. Уебинарът представя опита на екип от ДДЛРГ „...
05 Дек. 2019
Национална мрежа за децата информираха, че на 3 декември се отбеляза Международният ден на хората с увреждания. За събитието е била представена изложба „И ние можем!“, организирана от Гражданска формация „Родители в действие“, която е акцентирала ...
04 Дек. 2019
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са изпратили становище до "Дневник" относно констатациите направени в доклада на Интернационал за правата на хората с увреждания (ИПХУ; Disability Rights International), който беше представен...
02 Дек. 2019
Статията по-долу е написана от Хелън Бонник, социален работник и педагог, която е специализирана в работа с насилие и злоупотреба над деца и родители. Нейният уебсайт Holes in the Wall събира информация, изследвания и ресурси за тази форма на...
28 Ноем. 2019
През последните пет години броят на унгарските деца, живеещи извън Унгария в друга държава от ЕС, се е удвоил, достигайки 53 000. В сравнение с Румъния - почти 600 000 румънски деца живеят извън Румъния. Повече от 100 страници доклад са публикувани...

Страници

Проектът е финансиран от: