Новини

Прочетете най-новото от сферата на закрила на детето в Европа

400 items available. Click here to search.
18 Ноем. 2019
Над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ обсъждиха реформата в грижата за деца на Международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как...
18 Ноем. 2019
БНР споделиха своето интервю с Радостина Антонова от Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ, в което се обсъжда процеса на деинституционализация в България, създаването на домове от семеен тип изместващи институциите, намаляването на...
16 Ноем. 2019
Bulgaria ON AIR споделиха видео материал с Евгения Тонева от Центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ. В интервюто Евгения Тонева споделя, че остават само 21 дома в България, които трябва да бъдат деинституционализирани, а в началото на процеса...
14 Ноем. 2019
Нарастващото неравенство засяга достъпа на децата до здравеопазване и образование; бедността продължава да бъде постоянно висока сред децата (24%) в сравнение с възрастното население (22%). Въпреки това Европейският семестър - европейската рамка...
14 Ноем. 2019
Facebook (и Instagram) премахнаха милиони публикации между юли и септември, защото нарушават техните правила относно речта на омразата и експлоатацията на деца: 11,6 милиона публикации поради сексуална експлоатация на деца, 7 милиона за нарушения...
06 Ноем. 2019
Членът на Eurochild, Националната федерация на Асоциацията за закрила на детето - CNAPE, приветства новата национална стратегия за закрила на детето, по-специално мерките за превенция и закрила на деца и семейства, които са в съответствие с...
05 Ноем. 2019
Асоциацията на местното самоуправление (LGA), която представлява английски съвети, твърди, че въз основа на проучванията 53%-ното увеличение на случаите на закрила на детето се причинява главно от домашно насилие, конфликти, наркотици и алкохол....
11 Окт. 2019
Третата месечна дискусия, организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца озаглавена „Изследвания, основани на ценности или на доказателства? Не скачайте от моста!” се проведе на 12.9.2019 в залата на Френския културен институт, пл. “...
08 Окт. 2019
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ОТДАВНА НЯМА, НО СТАРИТЕ НАГЛАСИ ВСЕ ОЩЕ ВИТАЯТ Подобно на всички социалистически страни от бившия съветски блок, през втората половина на XX век, България разработи държавна система за детски грижи. Тази система се...
06 Окт. 2019
Скорошно проучване, проведено от университета в Бирмингам, показва, че децата, които са жертва на различни форми на насилие или пренебрегване, са четири пъти по-податливи на психични заболявания като психози, шизофрения и биполярно разстройство....

Страници

Проектът е финансиран от: