Новини

Прочетете най-новото от сферата на закрила на детето в Европа

385 items available. Click here to search.
11 Септ. 2019
Агенцията на ООН за бежанците, Детският фонд на Организацията на обединените нации и Международната организация за миграция предупреждават държавите от ЕС да увеличат своите ресурси и практическа подкрепа за училищните системи, за да гарантират, че...
10 Септ. 2019
През 2015 г. повече от 90 000 непридружени деца мигранти поискаха убежище в Европа. Миналата година този брой спадна до близо 20 000. През изминалата седмица приключи проектът Fostering Across Borders (FAB), насочен към подпомагане на тези деца от...
11 Авг. 2019
Между 08.07 и 02.08 се е провела поредната Лятна СТАРТ академия. Тази година тематиката е била "Предприемачи", като децата са имали часове български език и математика, както и специални часове за развиване на умения. Фокусът е бил кариерно...
11 Авг. 2019
Международната организация по миграция (МОМ) съобщи, че първата сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София – кв. Военна рампа е отворила врати на 17 юни 2019 г. През първата седмица в нея са били настанени и регистрирани 39 непридружени деца....
09 Авг. 2019
Департамент „Здравеопазване и социална работа“ обявява нов прием за магистърска програма Психо-социални интервенции с деца и семейства. Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи професионалисти в работа с...
07 Авг. 2019
На 4 и 5 юли 2019 г. Ноу-хау центърът за алтернатвина грижа за деца проведе работна конференция на тема „Междуинституционалното взаимодействие в прилагане на инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск, свързан с отпадане от...
05 Авг. 2019
Когато жената предложила на Ниджида, 19-годишно нигерийско момиче, безопасно място за престой, Ниджида била благодарна. След като била изоставена от родителите си и станала свидетел на убийството на жената, която я отгледала, Ниджида била бездомна и...
03 Авг. 2019
Онлайн порталът Bacsk-Kiskun съобщава за отворена къща в Kecskemet SOS детски селища. Целта на събитието беше да наеме приемни родители за деца, живеещи в държавни грижи. "В Унгария има около 24 000 деца в държавни грижи. Има 5600 приемни родители...
02 Авг. 2019
В рамките на проекта "Правото на детето да знае, че гласът му ще бъде чут", финансиран от Европейския съюз по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека и съфинансиран от Република Сърбия и с подкрепата на Службата за...
31 Юли 2019
В периода от 17 до 21 юни над 50 деца от семейства с ниски доходи, живеещи в село Зирнешт, област Кагулски, участваха в летния лагер „Имам право да имам права - докато играем, научаваме нашите права“. Лагерът беше организиран от местната гимназия "И...

Страници

Проектът е финансиран от: