Новини

Прочетете най-новото от сферата на закрила на детето в Европа

27 items available. Click here to search.
07 Февр. 2020
На 16 януари в Брюксел се проведе конференция на Европейската експертна група по прехода от институционална грижа към грижа в общността, която отбеляза началото на процеса на Деинституционализация (ДеИ) в европейски контекст, за да отчете...
05 Февр. 2020
Eurochild съобщи, че над 60 български организации на гражданското общество призоваха шестима еврокомисари да подтикнат българското правителство за действие срещу кампаниите, които поставят под въпрос необходимостта от организации на гражданското...
07 Ян. 2020
Европейската комисия стартира онлайн международен атлас „Миграция“ с данни за 198 държави и информация, актуализирана ежедневно. Можете да проверите тенденциите, статистиката и демографията за страните и да намерите информация, свързана с миграцията...
28 Ноем. 2019
През последните пет години броят на унгарските деца, живеещи извън Унгария в друга държава от ЕС, се е удвоил, достигайки 53 000. В сравнение с Румъния - почти 600 000 румънски деца живеят извън Румъния. Повече от 100 страници доклад са публикувани...
18 Ноем. 2019
Над 250 експерти от университети, институции и неправителствени организации от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ обсъждиха реформата в грижата за деца на Международна конференция на тема „Деинституионализация на грижата за деца: Как...
14 Ноем. 2019
Нарастващото неравенство засяга достъпа на децата до здравеопазване и образование; бедността продължава да бъде постоянно висока сред децата (24%) в сравнение с възрастното население (22%). Въпреки това Европейският семестър - европейската рамка...
11 Септ. 2019
Агенцията на ООН за бежанците, Детският фонд на Организацията на обединените нации и Международната организация за миграция предупреждават държавите от ЕС да увеличат своите ресурси и практическа подкрепа за училищните системи, за да гарантират, че...
13 Юни 2019
Национална мрежа за децата съобщиха за програмата Еnergy@school („Енергия в училище“), която обхващаща 41 централноевропейски училища в Австрия, Хърватия, Унгария, Полша, Словения, части от Италия и части от Германия. Проектът завършва в края на...
29 Май 2019
Европейският социален фонд (ЕСФ) традиционно се свързва с инициативи за заетост. Но през последните години все повече внимание се обръща на въпроса, как тези фондове на ЕС могат да помогнат за справяне с бедността и социалното изключване, и по-...
05 Май 2019
Какво влияние оказва начинът, по който медиите в Европа отразяват миграцията? Дали това, което се случва зад кулисите в медийните организации, засяга отразяването на миграцията и дори на миграционните политики? Rob McNeil, изследовател в Центъра по...

Страници

Проектът е финансиран от: