[Молдова] Улични деца или ситуации на децата на улицата? Обучение за закрила на децата на улицата, предложено от Tdh Молдова

16 Апр. 2018

След проведеното през есента на 2017 г. качествено проучване сред деца на улицата в Молдова, Tdh Moldova продължава работата си в тази област, като покани професор Даниел Стоеклин, експерт по закрила на децата от Швейцария, да проведе специално обучение в Кишенев за защитата на децата на улицата. Обучението се проведе в Кишенев от 4 до 6 април 2018 г., като част от регионалната инициатива ChildHub и събра професионалисти и отговорни лица от областта на закрилата на детето.

 Обучението имаше за цел да попълни липсите в сегашния механизъм на Молдова за защита на децата на улицата и да предостави нови и жизнеспособни решения и перспективи за неговото консолидиране. "Terre des hommes предлага това обучение да осигури солидна основа, базирана на международните стандарти и добри практики, за разработване на механизма за защита на децата на улицата в Молдова", обяснява Людмила Унгуряну, директор на Tdh Moldova, необходимостта от тази програма за обучение.

Даниел Стоеклин посочи разликата между термините улични деца и деца на улицата, като посоченият термин за тези деца е деца в улични ситуации. Първата формулировка не се препоръчва за употреба, тъй като носи отрицателно етикетиране и стигматизира тези деца още от самото начало, като породи идеята, че самите деца отговарят за тяхното положение. Също така се асоциират негативни образи. "Ние предпочитаме да използваме понятието деца в улични ситуации, защото проблемът не е само техен, но и на ситуациите, пред които са изправени", обясни Даниел Стоеклин, автор на този термин. Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето също така препоръчва този термин чрез общия коментар №. 21 (2017) за деца в улични ситуации.

Следвайки разбирането и асимилирането на този феномен и термин, както и международните препоръки и практики, крайната цел на обучението беше участниците да обсъдят и развият механизъм за функционална защита на децата в улични ситуации в Молдова, който механизъм би подобрил текущия.

Проектът е финансиран от: