INSPIRE картографиране - доклад на Сърбия

детайли

Дата:  01 Септ. 2019 Издател:  ChildPact The Network of Organizations for Children of Serbia (MODS) Тип публикация:  Report / Study / Data

ChildPact, с подкрепата на Мрежата на организациите за деца на Сърбия (MODS), публикува доклад за Сърбия относно дейностите по картографиране, проведени по инициативата INSPIRE.

Този доклад е част от проучване, проведено в по-широкия регион на Черно море (Албания, Армения, Азербайджан, България, Босна и Херцеговина, Грузия, Косово, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция), насочено към картографиране на дейностите, които се провеждат в момента с Инициативата INSPIRE ( Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца), всички с цел по-добро разбиране на настоящите усилия и подобряване на взаимодействието между съществуващите участници, работещи за прилагане на стратегиите INSPIRE.

Може да намерите доклада here.

През септември се очаква регионален доклад, който ще може да намерите тук. 

Total number of pages: 
12
Country(s) this content is relevant to: 
Сърбия

Проектът е финансиран от: