Как да предадем информация по достъпен начин на децата мигранти

A handbook for frontline professionals

детайли

Дата:  08 Ян. 2019 Издател:  Council of Europe Тип публикация:  Toolkit / Handbook / Manual

Съветът на Европа изготви наръчник, който съдържа изчерпателни насоки за професионалисти, които работят с непълнолетни мигранти, за това как да предават информация за правата на децата по подходящ за децата начин, съобразен с възрастта. Наръчникът е много практичен и съдържа полезни съвети за професионалистите, както и обобщение на добрите практики, които могат да бъдат адаптирани към различни контексти. В този документ можете да научите за различни концепции (каква информация е подходяща за деца, как да общувате по начин, подходящ за деца, изграждане на доверие ..), както и за това кой трябва да говори с децата и каква информация е от съществено значение за комуникацията, когато детето пристига на границата във връзка с оценката на възрастта и идентификацията, закрилата на детето, достъпа до настойничество и правни консултации, процедурите за имиграция и убежище.

Total number of pages: 
136
Country(s) this content is relevant to: 
Международни

Проектът е финансиран от: