Как училищата интегрират нови ученици мигранти и техните семейства

детайли

Дата:  01 Март 2019 Author:  Chiara Manzoni, Heather Rolfe Издател:  National Institute of Economic and Social Research Тип публикация:  Report / Study / Data

Училищата могат да има голям принос за живота на децата мигранти, както и на приемащата общност. Чрез образованието е възможно да се идентифицират нуждите на децата и общностите; и да се отговори адекватно на техните нужди. Образованието дава възможност на децата-мигранти да станат продуктивни членове на ново общество и особено да повлияят положително тези, които имат лош опит с образователните системи в родните си страни. Това от своя страна допринася за интеграцията на мигрантските общности в приемащата страна. Освен това, контактът с различното прави приемащата общност по-отворена, толерантна и приобщаваща. В този документ авторите разглеждат образователната система на Обединеното кралство, анализирайки училищните практики, с цел да се идентифицират примери за добри практики във всички области на ученето и училищния живот като цяло.

Проучването анализира контекста на интеграцията на учениците мигранти в системата на Обединеното кралство, от образователните политики към подхода на ЕС, интервенциите в училище и класна стая, учителите и участието на родителите. Авторите очертаха резултатите от изследванията, свързани с нуждите на децата-мигранти и техните семейства, интеграционните подходи и практики в училищата, посрещайки и уреждайки учениците мигранти, както и опита на учениците. И накрая, бяха предоставени набор от препоръки за политиката, както и проучвания на случаи от някои от ключовите училища, включени в изследването.

Total number of pages: 
106
Country(s) this content is relevant to: 
Великобритания

Проектът е финансиран от: