Какво ни разказват децата за насилието над деца

Изследване на Приятелите на децата в Сърбия

детайли

Дата:  01 Март 2018 Author:  Friends of children of Serbia UNICEF Издател:  Friends of children in Serbia Тип публикация:  Guide / Guidelines / Principle

Новата Стратегия за предотвратяване и защита на децата от насилие включваше и деца, които имаха възможност да кажат какво мислят за насилието над деца.

Две години след края на предишната Стратегия за превенция и защита на децата от насилие през 2017 г. в Сърбия започна създаването на нова стратегическа рамка за системна защита на децата от насилие. Процесът на изработване на новата стратегия е обединен от експерти, организации на гражданското общество и лицата, отговорни за вземането на решения, и с особено важност включва пряко участие на децата в процеса на разработване на съответния документ.

Стремежът децата да станат активна част от процеса на новата стратегическа рамка за защита на децата от насилие, Приятели на деца на Сърбия в партньорство с офиса на УНИЦЕФ в Сърбия организираха серия от дейности в рамките на проекта "Децата в действие! Възрастни и деца заедно за безопасно и сигурно детство". Една от тях включваше изследване на нагласите и мненията на децата относно насилието.

Находките относно това, което "Децата ни разказват за насилието срещу децата" заедно с ключовите анализи и препоръки от изследването може да намерите HERE.

 

Прикачените файлове: 
Total number of pages: 
6
Language(s) of materials: 
Serbian
Country(s) this content is relevant to: 
Сърбия

Проектът е финансиран от: