Към инструмент за оценка на правата на детето за оценка на националните отговори на децата мигранти и бежанци

Innocenti Discussion Paper DP 2018-04

детайли

Дата:  01 Дек. 2018 Author:  Kevin Byrne Издател:  UNICEF Тип публикация:  Lessons learned

УНИЦЕФ публикува документ, в който се анализират наличните инструменти, насоки и формати, използвани за наблюдение и оценка на това как различните участници и агенции реагират на кризата с мигрантите на национално равнище. Докладът подчертава значението на интегрирането им в цялостна рамка, за да се гарантира, че най-добрият интерес на децата и правата им са защитени. В този доклад можете да намерите повече информация за анализи на смяната на парадигмата, насоки и добри практики в тази област, като се премине от подкрепа към мониторинг и от основополагащи принципи до практически показатели, разработване на аналитична рамка и ключови заключения и препоръки.

Total number of pages: 
32
Country(s) this content is relevant to: 
Международни

Проектът е финансиран от: