Наръчник за включване на бежанци / търсещи убежище ученици в образователната система на Сърбия

детайли

Дата:  01 Дек. 2017 Author:  Darko Stanojkovic Ljiljana Pankovic Marina Todic Ljiljana Arbutina Tanja Rankovic Ivana Ceneric Издател:  The Ministry of Education Science and Technological Development Тип публикация:  Toolkit / Handbook / Manual

Сръбското министерство на образованието, науката и технологичното развитие даде възможност на всички деца от началната училищна възраст, които бяха в приемни центрове за мигранти, да посещават училище през последната учебна година.

Беше разработен Наръчник за експерти за включване на бежанци / търсещи убежище ученици в образователната система. В него се застъпва тезата,  че училището трябва да подготви и изпълни План за подкрепа на децата мигранти.

Наръчникът е създаден в рамките на проекта "Подкрепа за бежанците / търсещите убежище ученици на територията на Република Сърбия", осъществен от Центъра за образователни политики в партньорство с УНИЦЕФ в Сърбия и Министерството на образованието, науката и технологичното развитие на Република

Прикачените файлове: 
Total number of pages: 
160
Series this is part of: 
Language(s) of materials: 
Serbian

Проектът е финансиран от: