Обучителни модули за организации на гражданското общество

детайли

Дата:  01 Юни 2018 Author:  Irida Agolli#uid:2818 Artemida Bardhi Издател:  Tdh Albania Тип публикация:  Toolkit / Handbook / Manual

Този модул за обучение е разработен в рамките на проекта "Гражданското общество в действие за защита на правата на детето в Албания", финансиран от Европейския съюз и реализиран от "Спасете децата" в партньорство с мисията на Фондация "Terre des hommes" в Албания.

Модулът е организиран в четири основни раздела: Организационно развитие и финансово управление, Планиране и управление на проекти, Защита на правата на детето и Застъпничество и лобиране.

Прикачените файлове: 
Total number of pages: 
174
Country(s) this content is relevant to: 
Албания

Проектът е финансиран от: