Отчаяни пътувания: Децата на бежанци и мигранти, пристигащи в Европа и как да подкрепим защитата им

Януари-септември 2019

детайли

Дата:  13 Окт. 2019 Издател:  UNHCR Тип публикация:  Report / Study / Data

От въведението към документа:

Повече от една четвърт от бежанците и мигрантите, пристигнали в Европа по средиземноморските маршрути досега тази година, са деца. Много от тях пристигат заедно с родителите си. Някои са придружени от други роднини, докато други пътуват без възрастни, които да познават. Пристигането на деца в такива количества не е нова тенденция, но децата са изправени пред големи трудности при получаването на закрила и помощ, от която се нуждаят, след като пристигнат в Европа. Този доклад подчертава някои от тези трудности и дава препоръки за тяхното справяне. Той също така предоставя кратка актуализация на ключовото развитие на движението на бежанци и мигранти в Европа от началото на годината.

Въпреки че в цяла Европа има много положителни стъпки към подобряване, докладът отбелязва, че трябва да се направи повече за справяне с някои от предизвикателствата, с които децата продължават да се сблъскват. Според този доклад държавите ще могат да увеличат защитата, предоставяна на децата в движение и да определят техния най-добър интерес

 

 

Total number of pages: 
20
Country(s) this content is relevant to: 
Европейски съюз

Проектът е финансиран от: