„Прекратяването на институционализацията и подкрепа за грижата за деца основана върху семейството и общността в Европа и отвъд“, УНИЦЕФ

детайли

Дата:  01 Юни 2018 Author:  Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ) Издател:  Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ) Тип публикация:  Proposal

Драги колеги, споделяме с вас документа на УНИЦЕФ "Ending institutionalisation and strengthening family and community based care for children in Europe and beyond" („Прекратяването на институционализацията и подкрепа за грижата за деца основана върху семейството и общността в Европа и отвъд“). Документът е на английски език и цели да подчертае нуждата от процеса на деинституционализация в Европа. Текстът също така призовава Европейския съюз да увеличи ангажимента си за подпомагането на правителства в прехода им от институционална грижа към грижи основаващи се на общността в периода 2021 – 2027 г. Можете да намерите документа прикачен, с разрешението на Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ), към тази статия.

Прикачените файлове: 
Total number of pages: 
8
Series this is part of: 
Language(s) of materials: 
английски
Country(s) this content is relevant to: 
Европейски съюз

Проектът е финансиран от: