Регионален доклад за картографиране на стратегиите INSPIRE за прекратяване на насилието над деца

детайли

Дата:  11 Окт. 2019 Издател:  ChildPact – Regional Coalition for Child Protection Тип публикация:  Report / Study / Data

ChildPact публикува Регионален доклад за картографиране на стратегиите INSPIRE за прекратяване на насилието над деца.

Този доклад е изготвен от ChildPact и в рамките на два регионални проекта, финансирани от Фондация Oak и Фонд INSPIRE, и се основава на приноса и наблюденията на 296 организации и институции, работещи в областта на закрилата на детето в Албания, Армения, Азербайджан, България, Босна и Херцеговина, Грузия, Косово, Република Молдова, Сърбия и Турция.

Целта на проучването по INSPIRE е да се разберат по-добре настоящите усилия и да се подобрят взаимодействията между съществуващи участници, работещи по прилагането на стратегиите INSPIRE в нашия регион.

Данните бяха събрани между април и юли 2019 г. и бяха анализирани и използвани като основа за информационни листове за страните, които ще информират заинтересованите страни и донорите, участващи в дейности, свързани с INSPIRE в целия регион.

Регионалното проучване за стратегиите на INSPIRE за прекратяване на насилието над деца и Данните от страните за INSPIRE могат да бъдат намерени here.

Total number of pages: 
29
Country(s) this content is relevant to: 
Международни

Проектът е финансиран от: