Директория на организациите

Това е директорията в Платформата за закрила на детето (Child Protection Hub), която е предназначена за организации, които работят за закрила на децата в Юго-Източна Европа. Натиснете посочените по-долу линкове, за да видите профилите на организациите, включително и на хора, които работят в тях, новини за организациите, свободни работни места и ресурси.

Ако Вие сте част от организация, която вече е в този списък, моля уверете се, че сте свързали организацията с профила си, като натиснете тук

Ако Вашата организация не е в този списък, ето така може да създадете профил на организацията си и да го промотирате: попълнете тази кратка форма

Terre des hommes Fundatia Helvetia Terre des hommes Romania
Terre des hommes Fundatia Helvetia Terre des hommes Romania, through its team of child protection specialists, psychologists, sociologists and organizational experts, implements programs and projects for the benefit of thousands of children, contr
Terre des hommes in Albania
Operating in Albania since 1993, Terre des hommes (Tdh) has been running projects that aim to tackle child protection issues in Albania, to prevent and protect children from all forms of abuse and exploitation through applying a holistic and syste
Terre des hommes Regional Office in Budapest
Terre des hommes is the leading Swiss child relief agency. Our goal is to steadily improve the conditions of the most vulnerable children worldwide. We are focused on five main objectives:
The International Juvenile Justice Observatory (IJJO)
The International Juvenile Justice Observatory (IJJO) is an International Public Utility Foundation with headquarters in Brussels, Belgium.

Страници

Проектът е финансиран от: