Децата и правосъдието: право на децата да бъдеш изслушани [VIDEO]

Дата: 
04 Май 2015
Authors: 
FRA
Издател: 
FRA (European Union Agency for Fundamental Rights)

Децата трябва да бъдат чути и да участват във всички въпроси, които ги засягат. Това се отнася и за правосъдната система.
Повече информация относно работата на FRA относно децата и правосъдието може да намерите на:

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professionals-childrens

Media: 
Topic(s): 
Държава (и) Това съдържание е от значение за:: 
Европейски съюз

Проектът е финансиран от: