Как правителствата могат да спазват обещанията си към децата на улицата

Дата: 
01 Окт. 2017
Издател: 
Consortium for Street Children

Международната организация и мрежа от организации, работещи с деца на улицата в цял свят - Консорциум за деца на улицата, публикува този материал, написан на разбираем за децата стил, "Как правителствата могат да спазват обещанията си към децата на улицата" в резултат на приемането на Генералния секретар на ООН Коментар за децата на улицата.

С много опростен текст и страхотни снимки и илюстрации този документ също е пълен със свидетелства на децата, живеещи на улицата, и съдържа техните послания до правителствата по целия свят.

Total number of pages: 
12
Language(s) of the materials: 
английски
Държава (и) Това съдържание е от значение за:: 
Международни

Проектът е финансиран от: