Синдром на родителско отчуждение

Правата на детето при развод
Дата: 
19 Окт. 2015
Authors: 
Деница Лозанова
Издател: 
Know How Center - Bulgaria

С поведението си при развод и възникнал продължителен спор за родителските права,
родителите могат да отключат постоянно емоционално страдание и тежки случай
на разтроено детско или юношеско поведение, свързано с отчуждаване на детето от
родител. Зачестилите случаи на такава злоупотреба на родителите поставят
въпросите за необходимостта и възможната защита на правата и интересите на
децата в случаите на родителско отчуждаване и последиците им върху разтроеното
детско поведение – агресивност, импулсивност, емоции на омраза и гняв към околните
и себе си.
 

Total number of pages: 
4
Language(s) of the materials: 
български
английски
Държава (и) Това съдържание е от значение за:: 
България

Проектът е финансиран от: