специалнен раздел: Children in street situation

You can access all the resources on the issue of children in street situation on this single page: news, documents, learning resources, discussions and experts.

News

16 Апр. 2018
След проведеното през есента на 2017 г. качествено проучване сред деца на улицата в Молдова, Tdh Moldova продължава работата си в тази област, като покани професор Даниел Стоеклин, експерт по закрила на децата от Швейцария, да проведе специално... Read more

Learning

This section will display specific online courses related to this topic.

Please check back later.

Children in street situation

Проектът е финансиран от: