специалнен раздел: Children in street situation

You can access all the resources on the issue of children in street situation on this single page: news, documents, learning resources, discussions and experts.

News

16 Апр. 2018
След проведеното през есента на 2017 г. качествено проучване сред деца на улицата в Молдова, Tdh Moldova продължава работата си в тази област, като покани професор Даниел Стоеклин, експерт по закрила на децата от Швейцария, да проведе специално... Read more

Learning

This section will display specific online courses related to this topic.

Please check back later.

Library

01 Март 2018
УНИЦЕФ България проведе социологическо проучване в област Шумен в отговор на необходимостта да се проучат представите за бъдещето на учениците. Проучването е фокусирано върху корелацията между нагласите на целевата група към образование,... Read more

Children in street situation

„Нагласи и мечти на учениците за бъдещето – образование, семейство, работа“
Дата на публикация: 2018
Издател: UNICEF Bulgaria
УНИЦЕФ България проведе социологическо проучване в област Шумен в отговор на необходимостта да се проучат представите за бъдещето на учениците.

Проектът е финансиран от: