специалнен раздел: Children who Experienced Trauma

You can access all the resources on the topic of children who experienced traume on this single page - news, documents, learning resources, discussions and experts.

News

18 Май 2019
Национална мрежа за децата съобщиха, че в град Казанлък официално са били открити две нови услуги за деца в риск - „Спешен център за настаняване на деца в риск“ и „Синя стая” в Центъра за обществена подкрепа. „Синята... Read more
07 Юни 2017
Според новоиздадена статия на "Дейли Сабах", дигиталните игри биха могли да подготвят децата бежанци в усвояването на комуникативни умения и в подобряването на познавателните способности. Тези наблюдения произтичат от откритията на... Read more

Learning

17 Дек. 2019
За уебинара: Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управлението на процеса на грижа за деца. Цели на уебинара: Да представи проекта „Да изпълним /не/възможните мечти“,... Read more

Library

01 Ян. 2017
Българската неправителствена организация Фондация за достъп до права – ФАР - споделиха "Кратък наръчник за грижа и подкрепа на търсещи закрила, жертви на изтезание" на Унгарският хелзинкски комитет. Наръчникът има за цел да предложи... Read more
01 Авг. 2015
Калина Йорданова е психотерапевт на жертви на изтезания, домашно насилие и трафик на хора. Академичната ѝ работа е базирана на конфликтите в Босна и Херцеговина и Сирия, специфично психологическите последици от войната. В Images of War: The Place of... Read more

Children who Experienced Trauma

Могат ли да мечтаят младежите, загубили родители? - Проект „Да осъществим (не)възможните мечти“ (Уебинар на български език)
Дата на публикация: 2019
За уебинара: Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управлението на процеса на грижа за деца. Цели на уебинара:
[България] Казанлък вече разполага със „Спешен център за настаняване на деца в риск“ и „Синя стая”
Дата на публикация: 2019
Национална мрежа за децата съобщиха, че в град Казанлък официално са били открити
[Турция] Дигиталните игри помагат на деца бежанци в областта на психичното здраве и образованието, според научни изследвания
Дата на публикация: 2017
Според новоиздадена статия на "Дейли Сабах", дигиталните игри биха могли да подготвят децата бежанци в усвояването на комуникативни умения и в подобряването на познавателните способности.
"Кратък наръчник за грижа и подкрепа на търсещи закрила, жертви на изтезание" на Унгарският хелзинкски комитет
Дата на публикация: 2017
Издател: Унгарски хелзинкски комитет
Българската неправителствена организация Фондация за достъп до права – ФАР - споделиха "Кратък наръчник за грижа и подкрепа на търсещи закрила, жертви на изтезание" на Унгарският хелзинкски комитет.
Images of War: The Place of the War Past of the Parents in the Second Generation’s Identity
Дата на публикация: 2015
Издател: Journal of Regional Security
Калина Йорданова е психотерапевт на жертви на изтезания, домашно насилие и трафик на хора. Академичната ѝ работа е базирана на конфликтите в Босна и Херцеговина и Сирия, специфично психологическите последици от войната.
Месечна дискусия на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, изпълнява проект „Да изпълним (не)възможните мечти“, финансиран от ЕК.

Проектът е финансиран от: