специалнен раздел: Participation

In this section you will find a selection of resources on the importance of consulting with children and young people, including those with disabilities: manuals, practical steps, promising practices, learning opportunities and other.

News

11 Юни 2020
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, споделиха обява за започналия прием за МП „Психо-социални интервенции за деца и семейства“. Социалните услуги и подкрепата за децата в риск и с множество психо-социални потребности и... Read more
11 Апр. 2020
Кметове от Пловдивската област са се погрижили работни листове да стигнат до деца с увреждания, за да имат възможност да участват в дистанционното обучение. Катя Стоилова, която е начело на Регионалния център за подкрепа на процеса на... Read more
03 Апр. 2020
Ноу-хау център за алтернативни грижи, НБУ, споделиха статия, която разглежда положението на социалната работа в условията на настоящото извънредно положение в България. Те задават въпроса "Възможно ли е да ограничим човешкия контакт, без да... Read more

Learning

28 Февр. 2020
Уебинарът е предназначен за: Уебинарът е предназначен за професионалисти в сферата на психичното здраве и социалната работа. Цели на уебинара: Всяка година през България легално или нелегално преминават стотици непридружени деца и младежи... Read more
31 Ян. 2020
Уебинарът е предназначен за: Уебинарът е предназначен за професионалисти в сферата на психичното здраве и социалната работа. Цели на уебинара: Уебинарът цели да представи опита т.нар. подкрепяща мрежа, изградена в рамките на проект Да... Read more
18 Дек. 2019
За уебинара: Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управлението на процеса на грижа за деца. Цели на уебинара: Да представи проекта „Да изпълним /не/възможните мечти“,... Read more

Library

01 Ян. 2020
Фондация „Сингъл Степ“ и фондация “Ресурсен център Билитис” изготвиха доклада “Нагласи към ЛГБТИ учениците в българските училища”. Документът е изготвен въз основа на национално проучване, което е... Read more
01 Ноем. 2019
Оценка на напредъка на държавите-членки на ЕС в прилагането на „Препоръката на Европейската комисия за инвестиране в деца: прекъсване на цикъла на неравностойно положение“ и „Европейския стълб на социалните права“ (по-... Read more
27 Ноем. 2018
Предоставяме ви националното представително проучване „Гласовете на децата“, реализирано от изследователска агенция „Маркет линкс“ в периода януари – февруари 2017 г. по задание на УНИЦЕФ, България. Излседването е... Read more

Multimedia

04 Февр. 2020
Телевизия NOVA споделиха историята на Галина Рийом Ройбек, която е световен шампион по юнисайкъл и чрез "социален цирк" въдхновява деца да вярват в себе си. На едва 6 дни Галина е изоставена в дом за деца като на 4 годишна възраст е... Read more
10 Окт. 2019
Телевизия NOVA споделиха новина за проекта на психолози и артисти "Социален цирк", чиято цел е да намери призвание на деца без родители, в неравностойно положение или на прага на пубертета. Авторът на проекта Галина Риом –... Read more
18 Май 2019
„Що е социална работа?“ беше темата на първата месечна дискусионна среща, организирана от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца Темата на първата среща, проведена в рамките на новата инициатива за месечни дебати и дискусии на... Read more

Participation

Месечна среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца с тема "Училището и ромската общност"
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, продължава организирането на месечни семинари и дискусионни срещи през януари 2020. Следващата среща ще се състои на 16-ти януари и ще бъде на тема:
Втора месечна дискусионна среща на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
Екипът на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет отправя към вас покана за включване в обсъждането на казуса “Мултидисциплинарната работа и възможностите за обмен на информация между институциите в процеса на оц
Конференция Приобщаващо образование 2018
На 3-ти ноември 2018 г. в Зала 6 на Националния дворец на културата ще се проведе международната годишна конференция „Приобщаващо образование 2018“.
Месечна дискусия на Ноу–хау център за алтернативни грижи за деца "MЯСТОТО НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В УЧИЛИЩЕ"
На 13.02.2020 между 16:00 – 18:00 в Столична Библиотека, пл. Славейков 4 ще се проеведе поредната дискусионна среща на Ноу–хау център за алтернативни грижи за деца.
5-дневен майсторски клас "Международно детско благосъстояние: анализиране и реформиране на системите за закрила на детето"
5-дневният майсторски  "Международно детско благосъстояние: анализиране и реформиране на системите за закрила на детето" клас ще предложи теоретично и практическо ръководство за анализ и реформa на системите за закрила на детето в държави с високи
Месечна дискусия на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, изпълнява проект „Да изпълним (не)възможните мечти“, финансиран от ЕК.
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА: КАК ИНВЕСТИРАМЕ В ПРОМЯНАТА?“
НОУ-ХАУ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА: КАК ИНВЕСТИРАМЕ В ПРОМЯНАТА?“ 5 – 8 НОЕМВРИ 2019 Г.
Онлайн семинар „Супервизия в социалната сфера, основаваща се на подхода „каунселинг“
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, представят втория от поредица семинари посветени на темата за супервизията в социалната работа.

Страници

Проектът е финансиран от: