Items tagged with 'услуги за деца и семейства'

Displaying 41 - 50 of 243. Click here to refine your search.
Национална мрежа за децата съобщиха, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са обявили премането на значителни промени в законодателството на закрила на детето. Министерството...
Споделяме този репортаж на БНТ за проекта на SOS Детски селища "Светулка - освети мрака". Репортажът обръща внимание на обучението на приемни родители, социални работници, психолози и специалисти,...
The Völgyzugoly Foundation for differently-abled children has been operating since 2016 in Budapest’s 17th district. This year it received a Goodwill Award as a volunteer community doing social work...
Sfantu Gheorge Municipality, Covasna County Government, and SERA Romania Foundation jointly created a project worth €400,000, to establish a healing and development centre for disabled children in...
"Алтернативна семейна грижа: ALFACA Наръчник за предоставяне на алтернативна грижа в семейна среда за непридружени деца мигранти" вече е достъпен на български език. Наръчникът представя в детайли...
The 12th district municipality of Budapest is looking for a youth counsellor to do social work with children in street situation or children living in high rise communities. Click here for a more...
Montenegro is dedicated to ending violence against children and implementation of a multidisciplinary approach to prevent and end violence as well as preventing re-victimization of children victims...
Национална мрежа за децата съобщиха, че УНИЦЕФ организира „Месец на родителите“ през юни 2019 г., по време на който организацията ще разпространява множество материали в подкрепа на родителите в...
Згідно з Інформаційним агенством Львівської міської ради, «Деінституціалізацію» — реформу інтернатних закладів розпочали вкінці грудня 2017 року. Це процес заміни системи інституційного догляду та...
Национална мрежа за децата съобщиха, че в град Казанлък официално са били открити две нови услуги за деца в риск - „Спешен център за настаняване на деца в риск“ и „Синя стая” в Центъра за обществена...

Страници

Проектът е финансиран от: