Добре дошли на детската площадка! Интерактивни и артистични инструменти за работа с деца и възрастни [уебинар на Портала за закрила на детето]

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Дата: 
21 Септ. 2016
Start and finish time of webinar: 
14:00 CET
Lecturer: 
Katja Bizjak, обучител и коуч

Когато работим с хора, много често ни се налага да бъдем креативни, за да задържим вниманието, въвлечеността и сътрудничеството им. Интерактивните инструменти (като напр. картини, карти, кубчета, блокове, миниатюри, кукли...) или артистичните инструменти (правене на колаж, арт-задачи, рисуване) ни предлагат огромни възможности, как да започнем, задълбочим и завършим сесията, независимо дали става дума за индивидуална или групова работа с деца или възрастни.

Символичните и артистични начини за изразяване са изключително мощно средство. Те пренасят материал от несъзнаваното към съзнаваното, а това е мястото, където се случват травматичните и оздравителни процеси. Те са много полезни при работа с деца-мигранти, тъй като езикът на експресията може да преодолее езиковите бариери. Заедно с това се въвличат други психични измерения, не само познавателната страна на нашето функциониране.

По време на уебинара ние ще разгледаме различни инструменти и лекторът ще сподели опит за работа с много различни групи, напр. деца, подрастващи, учители, обучители на младежи от НПО, екипи и компании. Също така са включени и уязвими групи (напр. гей, мигранти).

Уебинарът „Добре дошли на детската площадка!“ ще ни даде идеи, как да използваме простички средства (които можем дори сами да си направим), за да постигнем по-добри резултати, а и за да се забавляваме, докато работим. Уебинарът ще е полезен за всички, които ежедневно работят с хора (деца и възрастни) – от индивидуална терапия/коучинг/консултиране до групови сесии или тренингови програми.

За лектора:

Katja Bizjak,  обучител и коуч

Katja Bizjak провежда различни семинари, обучения, тийм-билдинги и коучинги повече от 15 години. Основният фокус на програмите й са общуване, междуличностни взаимоотношения, решаване на конфликти, работа с трудни клиенти, мотивация, развитие на потенциала, управление на времето и стреса. Тя използва креативни и интерактивни начини за работа, и съчетава коучинг с личностно развитие и психотерапевтична експертиза (транзакционен анализ, теория на избора, гещалт терапия).

Katja Bizjak има образование по Социална педагогика, тя е сертифициран коуч с Диплома за практикуващ по Executive Coaching; тя е завършила обучение по юнгиански коучинг и по Арт-терапия за креативен израз. Г-жа Bizjak е работила 8 години с UNICEF Словения, където е ръководила образователните програми, има опит в застъпничество и закрила на детето. По настоящем, г-жа Bizjak работи в своята компания Sandtray, където „ученето се извършва чрез игра“.

 

Записът на уебинара ще намерите тук.

Проектът е финансиран от: