Могат ли да мечтаят младежите, загубили родители? - Проект „Да осъществим (не)възможните мечти“ (Уебинар на български език)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
18 Дек. 2019
Start and finish time of webinar: 
2.00 - 3.00 pm EET
Lecturer: 
Валентина Симеонова
Радостина Антонова
Калина Йорданова
Валентина Димитрова
Елица Станина

Валентина Симеонова има многогодишен опит в сферите на образованието и социалната политика. В сферата на образованието е работила като учител, началник на отдел „Просвета“ и държавен експерт в МОН. Има опит като обучител по програми, свързани с интерактивни методи на обучение и развитие на критическо мислене, гражданско образование, дебати, умения за общуване и решаване на конфликти. Има опит в сферата на правата и закрилата на децата. Като директор на дирекция „Стандарти и анализи” в Държавната агенция за закрила на детето е била ръководител на екипите, осъществили две национални оценки на специализираните институции за деца. В периода август 2009 – март 2013г. е била заместник –министър на труда и социалната политика  с отговорност към политиката по социално подпомагане и социални услуги, политиката за децата и политиката за хората с увреждания.

2013 -2014 г. е ръководител на екип, осъществил национален мониторинг на програмата за квалификации на МОН.

От 2015 г. е член на екипа на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ и координатор на проект за създаване на система за дете-центриран мониторинг в България.

Радостина Антонова има магистърска степен по психология в Софийския университет "Св. Климент Охридски " и към момента e докторант към Софийския университет "Св. Климент Охридски", катедра „Социология“. Работи като изследовател и координатор на проекти в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет.

Калина Йорданова е клиничен психолог и психоаналитичен терапевт. Има магистърска степен по Клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски“ и докторска степен по Психоанализа и антропология от UCL, Лондон. Практикува от 2007 г като част от екипите на неправителствени организации, между които и Лекари без граници (MSF), както и в частна практика.

Валентина Димитрова е Магистър по семейно консултиране, след което специализира фамилна терапия в Института по Фамилна Терапия в България. Съосновател е на Център „Нюанси“, където провежда индивидуални и семейни консултации, както и работа с деца.

Елица Станина има Магистър по Мениджмънт на социалните дейности към СУ „Климент Охридски“ и от 2008 г. работи с деца и младежи, лишени от родителска грижа.

Проект „Да изпълним невъзможните мечти“ финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект „Да изпълним невъзможните мечти“. Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която документът съдържа.

Организатор: 
Ноу-Хау Център за Алтернативни Грижи за Деца
НБУ

За уебинара:

Уебинарът е предназначен за професионалисти, ангажирани с грижата за децата в риск и с управлението на процеса на грижа за деца.

Цели на уебинара:

  • Да представи проекта „Да изпълним /не/възможните мечти“, финансиран от Програма Justice на Европейската комисия, изпълняван от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
  • Да даде пространство за професионална дискусия за това, как може да се работи с младежи, преживели множество загуби на близки хора, в посока изграждане на визия за тяхното собствено бъдеще.

Уебинарът ще се проведе на 17 декември 2019г. от 16.00 до 17.00 часа българско време (EET).

Как да се присъединим към уебинара:

Ако искате да участвате, моля регистрирайте се, като натиснете бутона Sign up. В деня преди уебинара ще получите е-мейл с линка към виртуалната стая, в която ще се проведе уебинара. В деня и часа на убинара стартирайте този линк и следвайте инструкциите.

 

Проект „Да изпълним невъзможните мечти“ финансиран от Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Права, равенство и гражданство (2014-2020)” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от партньорите по проект „Да изпълним невъзможните мечти“. Европейската комисия не носи отговорност за употребата на информацията, която документът съдържа.

 

 

 

Language(s) of the materials: 
български

Проектът е финансиран от: