MyDestination App: онлайн инструмент за събиране на показания от деца-жертви на трафик

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
08 Юни 2016
Lecturer: 
Elisa Buccolini – Destination Unknown Campaign Communication Coordinator

MyDestination App е специален инструмент разработен за деца жертви на трафик. Чрез него те могат да визуализират своите истории на световната карта. Този психологично-социален инструмент е разработен в рамките на кампанията Destination Unknown и е технология, която помага на деца да преодолеят понякога травмиращите преживявания по време на миграцията. В същото време историите на децата предоставят вътрешна информация относно мотивацията, маршрутите и предизвикателствата, с които се сблъскват по време на своето пътуване. По анонимен начин то улавя тяхната сегашна дестинация и техните идеи за бъдещето. 

Кампанията Destination Unknown стартира през 2012 година, за да повиши вниманието относно нарушаването на правата на деца-мигранти, които бягат от война, бедност и насилие. Кампанията има за цел да повиши адекватността на политиките за ефективна закрила и предоставяне на конкретни действия за тези деца, най-вече тези, които са преживяли насилие, експлоатация или дискриминация.

Относно лектора:

Елиса Буколини има опит в масовите комуникации и науки с фокус към международните отношения и антропологията. Притежава четири-годишен опит в проектирането на интегрирани комуникационни решения за мобилни, уеб, социални медии, уеб апликации и създаване на дигитално съдържание. Също така е работила в три палестински, бежански лагера в Либия, където е споделила опита си като обучител за проекта  “Social Communication Online as an Instrument for Ethnic and Religious Integration in Lebanon.”

Записът на уебинара ще намерите тук.

Проектът е финансиран от: