Поредицата INSPIRE на Childhub: Историята на международния успех на програмата срещу тормоза в училищата KiVa

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
21 Март 2019
Start and finish time of webinar: 
2pm - 3 pm CET
Lecturer: 
Ms. Johanna Alanen, International project manager, KiVa Antibullying Program, University of Turku
Организатор: 
Child Protection Hub

Щастливи сме да ви поканим на още една сесия от поредицата уебинари на Childhub INSPIRE! В четвъртък, 21 март, ще имаме удоволствието да чуем от отличен говорител за обещаващи практики, които се прилагат по целия свят, свързани със следната стратегия INSPIRE:

Стратегия 7: Образование и житейски умения

Качественото образование помага на децата да придобият знания, умения и опит, които изграждат устойчивост и намаляват рисковите фактори водещи до насилие. Когато образователните системи, училищата, родителите и общностите се ангажират да осигуряват безопасна и ангажираща учебна среда, децата са по-способни да успеят академично, да растат социално и да избягват изживяването или извършването на насилие.

KiVa е иновативна, награждавана и базирана на доказателства програма против тормоза в училищата, изградена върху най-съвременните изследвания на тормоза и неговите механизми. KiVa е разработена в Университета на Турку, с финансиране от Министерството на образованието и културата на Финландия. Тя е търсена програма и се прилага по целия свят от Финландия до Нова Зеландия и от Аржентина до Обединеното кралство.

 В този уебинар ще научите за:

  • Феноменът на тормоза и как програмата KiVa се противопоставя на тормоза и виктимизирането
  • Ефективността на програмата KiVa
  • Как KiVa може да бъде имплементирана извън Финландия

За говорителя:

От 2014 г. Johanna е работила в екипа за експорт на образование в Университета на Турку и отговаря за износа на програмата против тормоза в училищата KiVa в нови страни чрез лицензионни партньорства. Тя също е част от обучителния екип, който обучава нови сертифицирани обучители на KiVa в световен мащаб и подпомага процесите на стартиране и внедряване на KiVa успешно в новите региони.

За поредицата INSPIRE:

През зимата на 2019 г. ChildHub включва пакета INSPIRE: Пакетът INSPIRE представлява основан на факти подход за съживяване, фокусиране и разширяване на настоящите многосекторни усилия за предотвратяване и реагиране на насилието срещу деца. Той е разработен в сътрудничество със СЗО, Центровете за контрол и превенция на заболяванията, Глобалното партньорство за премахване на насилието над деца, PEPFAR, PAHO, УНИЦЕФ, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Американската агенция за международно развитие, Заедно за момичета и Световната банка. Пакетът се основава на сближаване между тези агенции и партньорства в стратегиите, които те препоръчват, и представя най-добрите налични доказателства.

Седемте стратегии са:

1) Имплементиране и прилагане на закон 

2) Норми и ценности

3) Безопасна среда

4) Подкрепа за родители и полагащи грижа лица

5) Доходи и икономическо укрепване

6) Услуги за реакция и подкрепа

7) Образование и житейски умения

Тези седем базирани на доказателства стратегии се допълват от две междусекторни стратегии: многосекторна координация и мониторинг и оценка. Основният документ на INSPIRE сега се допълва от подробен Наръчник за прилагане на INSPIRE, в който се посочва как да се избират и прилагат интервенции от всяка от седемте стратегии, както и сборник от показатели, чрез който да се измерва тяхното въздействие и усвояване.

Сега можете да прочетете всички материали на INSPIRE и да намерите записи от миналите ни уебинари от тази поредица!

Как да участвате в уебинара:

Използвайте бутона по-долу, за да се регистрирате за уебинара. Няколко часа преди уебинара ще получите имейл с линк към стаята с уебинари и инструкции как да се присъедините. Присъединяването към нашите уебинари е много лесно, не изисква никакви специални умения и отнема само минута или две. Можете да се присъедините към уебинара от компютъра, таблета или мобилния си телефон.

Тук можете да проверите, кога уебинарът започва във вашата часова зона.

Language(s) of the materials: 
английски
Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: