Поредицата INSPIRE на Childhub: Моделът за предотвратяване на насилието в Кардиф

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Дата: 
17 Ян. 2019
Start and finish time of webinar: 
3pm CET
Lecturer: 
Jonathan Shepherd, professor and founder of Violence and Society Research Group
Организатор: 
ChildHub

Уебинарът е втори от поредицата INSPIRE, която ще представи седемте стратегии за прекратяване на насилието срещу деца. Този уебинар представя стратегия № 3 "Безопасни среди".

За уебинара:

Въз основа на откритието, че повечето насилие, което води до спешно лечение, не е известно на полицията, професор Шепърд започва и разработва програмата за превенция на насилието, известна като Моделът Кардиф (The Cardiff Model). Този подход се основава на събирането на уникална информация свързана с насилие в болничните отделения за спешни случаи, която не е достъпна от други източници. Тази уникална информация е споделена анонимно и използвана от полицията, властите и общественото здравеопазване, работещи заедно, за предотвратяване на насилието. Този подход е познат като ефективен, тъй като е тестван в контролирани среди и с оценка спрямо разходите и ползите. Програмата намалява насилието, намалява приема в болниците и намалява разходите за здравеопазването и правосъдието. Програмата се изпълнява в цяла Великобритания, както и в градове в Европа, Австралия и САЩ. През 2018 г. центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ приеха тази политика и публикуваха обучения и други материали, за да стимулират прилагането ѝ в цялата страна.

Молим, прочетете документа по-долу "60-second briefing".

За лектора:

Jonathan Shepherd е професор по устна и лицево-челюстна хирургия в Университета в Кардиф, където основава изследователската група по въпросите на насилието и обществото, която печели за университета Награда на кралицата през 2009 г. Подтикнат от откритията си, той ръководи разработването на прототип на партньорство за безопасност на общността (Борд за превенция на насилието в Кардиф), който той председателства в продължение на 20 години от 1997 г. и който е използван като модел в Закона за престъпността и нарушенията, който задължава създаването на такива партньорства в рамките на Великобритания. Той инициира и развива Института за полицейски науки в Уелс, модела за обмен на информация за превенция на насилието, приет от правителствата на Обединеното кралство и в Стратегията за тежко насилие от 2018 г. и насока за грижи за хората, увредени от насилие, публикуван от Кралския колеж за психиатри.

Неговото предложение през 2008 г. за независим професионален орган за полицейска дейност е възприето от правителството на Обединеното кралство и през 2013 г. стартира новия Полицейски колеж. Той също така инициира и ръководи старта му през 2014 г. от председателя на Върховния съд на Пробационния институт, независимият професионален орган за пробация. Също така помага за създаването на новия Привилегирован колеж по преподаване (Chartered College of Teaching) през 2016 г., на който той е основател и попечител. Неговото застъпничеството за жертвите на наранявания причинени от стъкло довеждат до преминаването към закалено стъкло и поликарбонатни съдове в лицензираната в Обединеното кралство търговия.

Изследвания на професор Шепърд подтикват първото ръководство на Националния институт за отлични постижения в здравеопазването и грижите (NICE), публикувано през 2000 г. Той печели наградата за криминология в Стокхолм за 2008 г. - първият получател в Обединеното кралство на това, което "Таймс" описва като "еквивалент на Нобелова награда"; Шепърд е почетен сътрудник на Кралския колеж по психиатри; Кралския колеж по спешна медицина; и Факултета по обществено здраве на Кралските лечебни колежи. Бил е избран за член на съвета и попечител на Кралския колеж на хирурзите в Англия, който му присъжда почетен FRCS през 2012 г. и като вицепрезидент на националната благотворителна организация Victim Support. Допринася за Законопроекта за домашното насилие (Уелс) и говори за Националната здравна служба по време на старта на Бялата книга през 2012 г.

Професор Шепърд инициира и председателства ръководната група, която провежда срещите на върха на британските професионалисти и свиква срещата на върха за практики основани на доказателства за 2013 г., ръководена от лорд О'Донъл в Института на строителните инженери. Неговото застъпничество и изследвания довеждат до формирането на Съвета на работниците и новите работни центрове, които са еквивалентни на NICE в британската Национална служба по здравеопазване. Член е на съвета на кабинета на What Works, където инициира и е написва доклада за 2014 г. за това, което той описва като "доказателствена екосистема". Също така, инициира и изготвя Декларацията за доказателства, подписана през 2017 г. в Кралското дружество от 27 професионални организации в Обединеното кралство, включително Полицейския колеж, Привилегирования колеж по преподаване и всички медицински колежи. От 2004 г. е член на Британската правителствена стратегия за алкохола (сега Алкохолен форум за здраве и правоприлагане), който разработи националната стратегия за 2012 г., която включва действия, произтичащи от неговите изследвания. Избран е за член на Академията за медицински науки през 2002 г. и за Съвета на Академията през 2011 г. и е член на Научния консултативен съвет по вътрешни работи.

Можете да гледате пълния запис на този уебинар на тази страница чрез бутона Watch Now.

За предицата INSPIRE:

През януари и февруари ChildHub включва пакета INSPIRE: Пакетът INSPIRE представлява основан на факти подход за съживяване, фокусиране и разширяване на настоящите многосекторни усилия за предотвратяване и реагиране на насилието срещу деца. Той е разработен в сътрудничество със СЗО, Центровете за контрол и превенция на заболяванията, Глобалното партньорство за премахване на насилието над деца, PEPFAR, PAHO, УНИЦЕФ, Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Американската агенция за международно развитие, Заедно за момичета и Световната банка. Пакетът се основава на сближаване между тези агенции и партньорства в стратегиите, които те препоръчват, и представя най-добрите налични доказателства.

Седемте стратегии са:

1) Имплементиране и прилагане на закон 

2) Норми и ценности

3) Безопасна среда

4) Подкрепа за родители и полагащи грижа лица

5) Доходи и икономическо укрепване

6) Услуги за реакция и подкрепа

7) Образование и житейски умения

Тези седем базирани на доказателства стратегии се допълват от две междусекторни стратегии: многосекторна координация и мониторинг и оценка. Основният документ на INSPIRE сега се допълва от подробен Наръчник за прилагане на INSPIRE, в който се посочва как да се избират и прилагат интервенции от всяка от седемте стратегии, както и сборник от показатели, чрез който да се измерва тяхното въздействие и усвояване.

Тук можете да намерите всички материали на INSPIRE.

Други уебинари от поредицата:
Можете да гледате запис на първия уебинар от поредицата тук!

Language(s) of the materials: 
English
Series this is part of: 

Проектът е финансиран от: