O abordare integrată: experiența proiectului zefiR

details

Date of publication:  27 Mar 2019 Author:  Terre des hommes România Fundația PACT Publisher:  Terre des hommes Romania Publication type:  Lessons learned

zefiR - împreună pentru puterea de acțiune este un proiect prin care un consorțiu de organizații neguvernamentale a lucrat la reducerea disparităților dintre romi sau alte grupuri vulnerabile și populația majoritară în mod durabil și tangibil, contribuind la incluziunea socială a minorităților în 12 comunități din județele Olt, Dolj, Gorj. zefiR se bazeaza pe o abordare integrată ce vizează educația, sănătatea, dezvoltarea economică, dezvoltarea comunitară și locuirea – fiecare element fiind în fapt important pentru comunitate.
Astfel, zefiR nu este doar un alt proiect pentru persoanele de etnie romă, ci o schimbare de abordare prin care grupurile țintă din cele trei județe au fost implicate direct în proces atât pentru a construi încredere în comunitate, cât și pentru a ne asigura că soluțiile găsite sunt sustenabile pe termen lung. Intervenția în fiecare comunitate a fost, în primul rând, adaptată nevoilor reale identificate local, dar și inter-sectorială. Intervențiile partenerilor nu au fost identice pentru fiecare județ, ci au fost adaptate în funcție de nevoile și resursele identificate în comunitate.

Total number of pages: 
32
Country(s) this content is relevant to: 
Romania

This project is funded by: