Online Library

This is an online library with  publications related to child protection, including legislation, professional guidance, research reports and toolkits. Please use the filter function to adjust your search or try out the Document Galaxy for a more intuitive search.

1 items available. Click here to search.
2011 - Girl Hub
Manuali për sigurinë e vajzave ofron udhëzime për organizatat që merren me zhvillimin e programeve për t'u angazhuar në fuqizimin e vajzave për ta rritur sigurinë e tyre. Udhëzuesi thekson rreziqet në kontekste të ndryshme me të vajzat  përballen,...

This project is funded by: