[Uniunea Europeană] Eliminarea sărăciei în rândul copiilor până în 2030

22 Nov 2019
Source: 
Eurochild

Rezultatele cercetării din raportul Eurochild cu privire la Semestrul European 2020 au fost lansate în cadrul evenimentului “Towards No child poverty in Europe 2030”, care a avut loc pe 14-15 noiembrie, în colaborare cu Bertelsmann Stiftung din Parlamentul European și în prezența factorilor de decizie europeni și a actorilor societății civile.

Raportul are la bază date preluate din 22 de țări și arată că:

  1. Sărăcia în rândul copiilor nu primește atenția necesară
  2. În special copiii vulnerabili sunt lăsați în urmă
  3. Educația timpurie și îngrijirea necesită o atenție sporită
  4. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a preveni separarea familiilor
  5. Participarea sistematică a copiilor (un drept al fiecărui copil) nu este încă sufficient de dezvoltată

Raportul “New opportunities for investing in children” este lansat într-un moment în care următoarea direcție strategică a Europei este în discuție, odată cu începutul noii legislaturi. Eurochild pune accent pe prioritizarea copiilor și pe stabilirea unor obiective UE în următorul cadru politic care va ghida Semestrul European. Mai mult, raportul oferă alternative la recomandările specifice fiecărei țări, în urma evaluărilor efectuate de 29 de membri Eurochild. Raportul face referire și la legătura dintre monitorizarea politicilor și utilizarea finanțării UE și face recomandări pentru factorii de decizie din UE pentru a asigura că procesul general este mai incluziv și are rezultate mai bune pentru copii.

Recomandările sunt:

  1. Copiii trebuie să fie incluși în succesorul strategiei Europe 2020
  2. Conectarea fondurilor UE cu cele ale Semestrului European pentru a promova dimensiunea socială a politicilor
  3. Bunăstarea copiilor trebuie să fie un prim plan în rapoartele de țară ale Semestrului European din 2020
  4. Implicarea societății civile în Semetrul European trebuie să fie o cerință atăt pentru Statele Membre, cât și pentu Comisia Europeană

Prima etapă a Semestrului European 2020 va începe în curând, urmând ca luna viitoare să fie prezentat chestionarul anual al creșterii. Comisia Europeană stabilește politicile prioritare pentru anul viitor și identifică, pe baza unui  tablou de indicatori, lacunele ce trebuie abordate în fiecare stat membru al UE.

This project is funded by: