[Bosnia and Herzegovina] B-H V konferencija socijalnog rada: “Novine i izazovi u sistemu socijalne, porodične i dječije zaštite”.

  • B-H Social Work Conference: 'Novelties and Challenges in the Social, Family and Child Welfare System’
  • B-H Social Work Conference
  • B-H Social Work Conference
  • B-H Social Work Conference - session on Child Hub
This content was suggested by: 
29 Oct 2019
Source: 
Child Hub

Stručni radnici iz Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine, saglasni su da je potrebno raditi na unapređenju položaja i statusa stručnih radnika kao i promovisanju vrijednosti djelatnosti socijalnog rada i njegove uloge u drustvu, jedna je od poruka stručnih radnika u okviru Pete Konferencije socijalnog rada sa medjunarodnim učešcem, koja je održana 17.oktobra u hotelu Bosna, u Banja Luci. Stručni radnici iz Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine, saglasni su da je potrebno raditi na unapređenju položaja i statusa stručnih radnika kao i promovisanju vrijednosti djelatnosti socijalnog rada i njegove uloge u drustvu, jedna je od poruka stručnih radnika u okviru Pete Konferencije socijalnog rada sa medjunarodnim učešcem, koja je održana 17.oktobra u hotelu Bosna, u Banja Luci.

Organizator Konferencije je Savez udruzenja strucnih radnika socijalne djelatnosti iz Republike Srpske u saradnji sa Savezom socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, a uz podrsku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Child protection Hub-a i Save the Children-a, kao i podrsku Ministarstva zdravlja i socijalne zastite Republike Srpske.

U ime organizatora konferencije, potpredsjednica Saveza udruzenja strucnih radnika socijalne djelatnosti Sandra Dobrijevic Sipka istakla je da je ova Konferencija prilika da se promoviše vaznost umrezavanja strukovnih udruzenja iz Republike Srpske i FBiH, Brcko distrikta,  ali i zemalja iz regiona.  

“Imamo čast da promovišemo važnost umrežavanja strukovnih udruženja. Pozivamo sve donosioce odluka, da svi iz domena svoje djelatnosti učestvuju na unapredjenju položaja socijalnih radnika, putem unapredjenja stručnih znanja i položaja stručnih radnika”, poručila je Dobrijević Šipka.  

Pomocnik ministra u Ministarstvu zdravlja i socijalne zastite Pavle Paunic istakao je da je socijalni rad vazna, odgovorna i plemenita djelatnost, djelatnost od posebnog drustvenog interesa.

Mirnes Telalovic, u ime Saveza  udruzenja socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, istakao je značaj inicijative koju je Savez uputio nadležnim institucijama u Federaciji BiH a koje se ticu važnosti donošenja Zakona o djelatnosti socijalnog rada u FBiH i osnivanju Komore socijalnih radnika te licenciranja i obaveznog usavršavanja. Takoder, istaknuo je i značaj sindikalnog organizovanja u oblasti socijalne zaštite.

 

Zaključci ove konferencije, koja je okupila 180 učesnika – predstavnika gotovo svih centara za socijalni rad širom BiH, kao i drugih vladinih institucija iz oba entiteta i Brčko Distrikta, međunarodnih organizacija te vladinih institucija iz Srbije, Slovenije i Crne, su sljedeči:

-  Uvesti status sluzbene osobe za stručne radnike u socijaloj zaštiti;

-  Regulisati pitanja izdavanja licence i stručnog usavršavanja;

- Uvodjenje kontrole rada ustanova socijalne zastite kao i uvodjenje supervizije  

   socijalnog rada

-  Zagovaranje i ukljucivanje u proces oorganizovanja sindikata;

- Organizovanje aktivnosti koje bi doprinijele boljoj i adekvatnijoj ulozi medija u    

   promociji socijalne zastite;

- Osnivanje Zavoda socijalne zastite u RS (sto je zakonska obaveza uspostavljena   izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj  zastitite RS 2012 godine)

- Hitna izmjena Porodicnog zakona RS-a prema inicijativi upucenoj 2017 godine od strane predstavnika saveza i strucnih radnika u oblasti socijalne zastite

 

Na Konferenciji je predstavljena i važnost regionalne saradnje, formiranjem Balkanskog Centra za unapređenje socijalne zaštite, čiji je osnovni cilj poticanje međusobne saradnje Sistema socijalne zaštite zemalja iz regiona, i to Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

 

This project is funded by: