Cum școlile asigură integrarea copiilor migranți și a familiilor acestora

detalii

Date of publication:  01 Mar 2019 Author:  Chiara Manzoni, Heather Rolfe Editor:  Institutul Național de Cercetare Economică și Socială Publication type:  Report / Study / Data

Școlile pot face o mare diferență în viața unui copil migrant, precum și a comunității gazdă. Prin educație este posibil să se identifice nevoile copiilor și comunităților de migranți și să se răspundă în mod corespunzător. Educația permite copiilor migranți să devină membri productivi ai unei noi societăți și îi ajută în special pe cei care au avut o experiență necorespunzătoare cu sistemele educaționale din țările lor de origine. Aceasta, la rândul său, contribuie la integrarea comunităților de migranți în țara gazdă. În plus, expunerea la diversitate face gazdă mai deschisă, tolerantă și incluzivă. În acest document, autorii examinează sistemul educațional al Regatului Unit, analizând practicile școlare, urmărind identificarea exemplelor de bune practici în toate domeniile de educație și ale vieții școlare în general.

Studiul analizează contextul integrării elevilor migranți în sistemul britanic, de la politicile educaționale la abordarea UE, intervențiile în școală și în clasă, implicarea profesorii și a părinților. Autorii au venit cu constatări referitoare la nevoile copiilor migranți și familiile acestora, abordări și practici de integrare din partea școlilor, primirea și soluționarea elevilor migranți, precum și experiența elevilor. În cele din urmă, au fost furnizate un set de recomandări și implicații politice, precum și studii de caz axate pe unele dintre școlile-cheie incluse în cercetare.

Numărul total de pagini: 
106
Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant: 
Regatul Unit

Proiectul este finanţat de: