DGASPC Olt

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, denumită în continuare DGASPC Olt, are rolul de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelorsingure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Country of registration: 
România

Proiectul este finanţat de: