Principiile & orientările privind participarea copiilor

CREDINŢA NOASTRĂ

Noi credem că toți copiii de pretutindeni sunt importanţi - și că drepturile lor, astfel cum sunt consacrate în Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, 1989, trebuie susţinute, astfel încât copiii să se poată dezvolta la potențialul lor maxim.

PRINCIPIILE & ETICA NOASTRĂ

Pentru a contribui la realizarea credinței noastre, am dezvoltat principii și orientări etice cu privire la modul în care lucrăm la Hub-ul pentru protecția copilului cu partenerii, comunitățile, copiii și familiile și alte părți interesate. Sperăm că cei care se alătură comunităţii noastră pot, de asemenea, să adopte aceste orientări pentru a sprijini activitatea lor.

• Să respecte și să susţină drepturilor copilului, precum și să se asigure că interesele superioare ale copilului reprezintă centrul principal în toate acțiunile și deciziile.

• Să se asigure că sunt incluzivi și nediscriminatori și că sunt echitabili și corecţi, din punct de vedere al evaluării și respectării tuturor persoanelor, atât ca indivizi cât și în ceea ce privește punctele lor de vedere și opiniile și să creeze oportunități pentru participare.

• Să trateze pe toată lumea - inclusiv colegii - cu demnitate și respect.

• Să promoveze participarea semnificativă și activă a tuturor celor care lucrează în domeniul protecției copilului, precum și a copiilor, familiilor și comunităților afectate de deciziile luate.

Mai mult, noi:

• Recunoaștem drepturile copiilor la protecție, și ne asigurăm că noi facem tot ce putem pentru a proteja copiii, în conformitate cu Declaraţia privind Protecția şi Protejarea Copilului.

• Recunoaștem importanța familiei și a comunităților în viața copiilor, și vom pleda întotdeauna pentru soluții pentru copii care să garanteze că aceştia sunt în măsură să rămână în cadrul familiei lor sau în contact cu adulții semnificativi ori de câte ori acest acest lucru este sigur.

• Recunoaştem că nicio agenție nu are toate „răspunsurile” în ceea ce privește protecția copilului și astfel va promova colaborarea și parteneriatele cu alte organizații pentru a facilita cele mai bune rezultate pentru copii. Aceasta include identificarea responsabilităţilor care revin protecției copilului.

• Promovăm modele, teorii și intervenții care, în cazul în care este posibil, s-au dovedit a fi eficiente (de exemplu, practica bazată pe dovezi).

• Recunoaștem că munca de protectie a copilului poate fi dificilă și solicitantă și milităm pentru supravegherea și formarea adecvată a celor care lucrează în domeniul protecției copilului.

• Îi tragem pe cei care lucrează cu copiii la răspundere pentru acțiunile lor. Acest lucru include menținerea limitelor profesionale adecvate.

• Promovăm lucrul dintr-o perspectivă bazată pe punctele forte - care recunoaște că copiii, familiile și comunitățile au aptitudini și capacități care pot fi construite pentru a-i ajuta să găsească soluții / să contribuie la rezolvarea problemelor lor.

• Încurajăm dezvoltarea abilităților proprii ale copiilor pentru a se menține în siguranţă și îmbunătățirea rezilienței, amintindu-ne în acelaşi timp că responsabilitatea finală pentru protecția copiilor revine adulților.

• Menținem confidențialitatea, păstrând orice și toate informațiile personale confidenţiale și făcându-le cunoscute numai dacă este nevoie de ele (de exemplu, în cazul unui copil care are nevoie de protecție).

• Ne asigurăm că profesioniștii care lucrează cu/sunt angajaţi de către Hub-ul pentru protecția copilului sunt calificați și capabili să își îndeplinească responsabilitățile în mod corespunzător.

• Muncim într-un mod transparent, definind în mod clar munca noastră și modul în care o efectuăm, și căutând să primim feedback de la utilizatori si beneficiari cu privire la modul în care ne putem îmbunătăți serviciile.

În cazul unei plângeri cu privire la orice aspect legat de Hub-ul pentru protecția copilului, sau activitatea sa, vă rugăm să contactați în primă instanță Sendrine Constant. Toate raportările vor fi luate în serios iar cele care includ o plângere vor primi feedback cu privire la rezultat.

 

Proiectul este finanţat de: