[Bulgaria] Masa rotundă: provocările procesului de dezinstitutionalizare și transformare

15 Mar 2018
Source: 
Know-How Centre for the Alternative Care for Children

La 12 martie 2018, la Sarajevo, a avut loc o masă rotundă cu tematica "Provocările proceselor de dezinstituționalizare și transformare", eveniment în cadrul platformei Hub-ul pentru Protecția Copilului. Participanții la masa rotundă au fost reprezentanți ai ministerelor implicate în acest proces, agențiile naționale de protecție a copilului, servicii de stat pentru copii și ONG-uri din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Moldova, România, Serbia și Croația.

Masa rotundă a fost organizată la inițiativa dnei Milena Koren, Specialist senior la Ministerul Demografiei, Familiei, Tineretului și Politicilor Sociale din Republica Croația și Fundația Salvați Copiii - Bosnia și Herțegovina. Scopul evenimentului a fost schimbul de experiență practică între specialiștii din regiunea balcanică, precum și lansarea propunerea unui șir de recomandări pentru promovarea activităților de dezinstituționalizare și transformare din regiune.

"Locul copiilor nu este în instituții, ci în căldura căminului familial, iar statele trebuie să-și asume responsabilitatea să stabilească mecanisme mai stricte pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea procesului de dezinstituționalizare"  - acesta a fost unul dintre mesajele principale ale mesei rotunde. Procesele de dezinstituționalizare și transformare au început în toate țările participante la întâlnire, însă ele se află în etape diferite de implementare a acestora. Bunele practici și dificultățile diferă de la o țară la alta tocmai din cauza diferitelor etape de implementare a procesului și sunt similare datorită contextului similar. Spre exemplu, în majoritatea țărilor participante, o provocare majoră este finanțarea unui proces pe termen lung si consecvent de dezinstituționalizare și transformare; în unele țări există aspectul voinței politice și al continuității dintre guverne pentru planificarea strategică a proceselor, iar în altele - lipsa procedurilor de autorizare a specialiștilor care lucrează cu copiii.

Modelul Child Modeling and Institution Prevention dezvoltat și implementat de Fundația Speranță și locuințe pentru Copii a fost recunoscut ca un model plauzibil și de succes în toate țările de aplicare. Mai mult, Bulgaria a fost prezentată ca o țară în care procesele de dezinstituționalizare și transformare au obținut cele mai bune rezultate, iar planificarea și implementarea lor generală a fost recunoscută ca o bună practică atât de reprezentanții țărilor la masă rotundă, cât și de Uniunea Europeană. Din partea Bulgariei a participat viceministrul Ministerului Muncii și Politicilor Sociale, Rositsa Dimitrova, expertul în procesele de dezinstituționalizare, Valentina Simeonova și cercetătoarea Radostina Antonova, ambele reprezentând Centrul de Know-how pentru îngrijire alternativă a copiilor din cadrul Universității Noi din Bulgaria.

"Continuarea reformei dezinstituționalizării serviciilor de îngrijire a copilului nu este posibilă fără a investi în capitalul uman și fără a crește calificarea profesioniștilor implicați în realizarea acestei reforme", a declarat viceministrul Muncii și Politicilor Sociale din Bulgaria, Rositsa Dimitrova. Viceministrul a prezentat rezultatele primei etape de dezinstituționalizare a serviciilor de îngrijire a copilului: „Pentru perioada 2010-2017, numărul copiilor din instituțiile din Bulgaria a scăzut de la 7.587 la 906, iar numărul instituțiilor a scăzut de la 137 la 36. Instituții specializate pentru copii cu nevoi speciale nu mai există. În același timp, în comunități, sunt de trei ori mai multe servicii sociale, iar numărul copiilor care beneficiază și apelează la serviciile sociale pentru consiliere și îngrijire a crescut semnificativ.”

În cadrul forumului, viceministrul Dimitrova a prezentat planul actualizat până în 2025 pentru continuarea reformei de dezinstituționalizare a îngrijirii copiilor, subliniind că urmează să fie construite 149 de servicii noi pentru 7.092 de beneficiari.

O condiție esențială pentru implementarea cu succes a reformei a constituit cooperarea coordonată între oficiali guvernamentali ca lideri în acest proces, municipalități, servicii, comunitate, organizații neguvernamentale ca purtători de modele inovatoare, organizații finanțatoare, precum și copiii și familiile înșiși. Monitorizarea de calitate, conștientizată și implementată mai degrabă ca un proces de cercetare și sprijin decât unul de sancționare, este esențială pentru a înțelege ce se întâmplă "pe drumul" schimbării sociale și pentru a o administra cu succes, a subliniat Valentina Simeonova.

Participanții la masa rotundă au convenit asupra unui set de recomandări, care urmează să fie prezentat părților interesate cât de curând posibil.

Series this is part of: 

Proiectul este finanţat de: