[Uniunea Europeană] Să se facă auzită vocea Romilor în Parlamentul European - Saptamâna romilor 2019

29 Apr 2019
Source: 
Alianța Europeană pentru Sănătatea Publică

Articolul scris de Vladimir Kolev și publicat pe pagina web a Alianței Europene pentru Sănătatea Publică, oferă o prezentare concisă a cele mai importante evenimente din cadrul celei de-a patra Săptămâni a Romilor din UE, care a avut loc în perioada 18-21 martie.

Organizată de Comisia Europeană, Parlamentul European și alte organizații, a patra Săptămână a Romilor din UE sa axat pe "Cadrul UE în raport cu cadrul național pentru strategiile de integrare a romilor", precum și pe fenomenul în creștere al antigipsismului în Europa. Evenimentele și atelierele au vizat participarea unui grup larg de vorbitori, experți și invitați și au abordat cele mai presante probleme legate de comunitățile de romi din Europa, în special în ceea ce privește sănătatea, obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), integrarea și eradicarea rasismului.

Săptămâna Romilor UE a fost deschisă cu un atelier de lucru "Să facem auzită vocea romilor", în cadrul căruia Marcela Adamova, EPHA Roma, a condus discuția pe tema sănătății romilor. Argumentele concludente ale acestui prim atelier au fost prezentate Parlamentului European în cadrul celui de-al doilea eveniment al Săptămânii, "Verificarea realității: Evaluarea Cadrului UE pentru Strategiile Naționale de Integrare" la care au participat mai multe organizații și partide, inclusiv reprezentanți din țări precum Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria. Principalele concluzii ale prezentării au fost că există încă o discrepanță continuă în ceea ce privește "accesul romilor la ocuparea forței de muncă și locuințe decente", datorită nu atât lipsei de finanțare, cât lipsei unei implementări corespunzătoare a strategiilor de abordare a acestei probleme.

Discuția a continuat, axându-se asupra modului în care implementarea ODD poate contribui la eradicarea antigipsismului. Evenimentul "Integrarea Romilor: Poate Agenda 2030 și Obiectivele Dezvoltării Durabile să contribuie la combaterea antigipsismului?" a vizat prezentarea unei lucrări elaborate de ERGO în care sa atras atenția asupra modului în care punerea în aplicare a ODD poate contribui la promovarea drepturilor romilor.

Conferința finală a celei de-a patra săptămâni a Romilor din UE, cu genericul "Crearea încrederii prin descoperirea și recunoașterea adevărului: avansarea recunoașterii și remedierii antigipsismului" a reprezentat o oportunitate de a împărtăși mărturiile personale și o oportunitate pentru o reflecție mai amplă asupra faptului dacă strategiile implementate de până acum, au ajutat la înlăturarea inegalităților în domeniul sănătății, educației, ocupării forței de muncă sau, dacă este nevoie de mai multe acțiuni pentru o Europă fără antigipsism.

 

 

Series this is part of: 

Proiectul este finanţat de: