alert

Mesaj avertizare

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Thematic library

Thematic library: Children on the move

Promovarea performanței de învățare și participarea copiilor migranți în educația primară
2020
Publisher: e-course.eu
Această carte electronică este versiunea offline a modulelor de învățare electronică pentru profesorii disponibile pe Platforma de sprijin școlar.
Manual de Training – Violența de Gen în Rândul Copiilor și Tinerilor Aflați în Situație de Migrație
2019
Publisher: BRIDGE project
Acest manual de training a fost redactat în cadrul proiectului „Construirea relațiilor prin dezvoltarea inovatoare a conștientizării violenței bazate pe gen în Europa (BRIDGE)”.
Riscurile cu care se confruntă copiii aflați în situație de migrație și efectele acesteia [Analiză ChildHub]
2018
Publisher: Child Protection Hub
Acest rezumat descrie riscurile cu care se confruntă copiii, precum și efectele migrației asupra copiilor.   Riscuri privind situația de migrație
Politicile Naționale de Migrație și tratamentul copiilor aflați în situație de migrație în Europa de Sud-est [Analiza Childhub]
2018
Publisher: Child Protection Hub
Această analiză va informa cititorul despre tendințele migrației, politicile naționale și tratamentul copiilor aflați în situație de migrație în Grecia, Serbia, Italia, Ungaria și Bosnia. Documentul poate fi descarcat mai jos.
Agenția ONU pentru Migrație publică un raport privind sosirile migranților exploatați sexual, în principal din Nigeria
2017
Publisher: International Organization for Migration
Un raport recent al OIM evidențiază apariția unei creșteri puternice a numărului potențial de cazuri de exploatare sexuală care implică migranți.
Apel la acțiune pentru anul 2017
2017
Publisher: UNHCR, UNICEF and IRC
Acest document oferă o scurtă prezentare a principalelor opt recomandări pe care UNHCR, UNICEF și IRC le promovează ca urmare a consultării lor extinse cu practicienii, guvernele, Uniunea Europeană, precum și cu copiii neînsoțiți și separați.
Drepturile copilului în cadrul Compactului Global: Rezumat
2017
Publisher: Inițiativa pentru drepturile copilului în cadrul Compactului Global
Acest document este un scurt rezumat al documentului întitulat "Drepturile copilului în cadrul Compactului Global: recomandări pentru protejarea, promovarea și implementarea drepturilor omului în rândul copiilor aflați în situație de migrație în c
Neglijarea interesului superior al copiilor
2017
Publisher: Magyar Helsinki Bizottság
Raportul descrie într-un limbaj accesibil și prin exemple concrete, mediul juridic, instituțional și activitatea practică de zi cu zi din Ungaria vis-a-vis de copiii care solicită azil, din momentul solicitării azilului până la etapele finale ale
Un Copil este un Copil
2017
Publisher: United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Acest raport recent elaborat de UNICEF analizează aspecte legate de migrația copiilor și evidențiază temele imperative ale acestui subiect.

Pagini

Proiectul este finanţat de: