Bibliotecă Online

Aceasta este o bibliotecă online cu publicații din domeniul protecției copilului, inclusiv legislație, orientare profesională, rapoarte de cercetare și seturi de instrumente. Va rugăm să folosiţi funcţia de filtrare pentru a căuta ceea ce vă interesează.

6 items available. Click here to search.
2019 - Eurochild
Evaluarea progresului statelor membre ale UE referitor la punerea în aplicare a „Recomandării privind investițiile în copii: ruperea ciclului dezavantajului” și „Pilonului european al drepturilor sociale” ale Comisiei Europene (în special...
2018 - Secția de date și analiză, Departamentul datelor, cercetării și politicilor, UNICEF
Acest document elaborat de UNICEF este primul raport tematic care evaluează performanța pentru atingerea obiectivelor globale ale SDG care vizează copiii și tinerii. Acest document, evaluează performanța mondială până în prezent, concentrându-se pe...
2017 - Hope and Homes for Children România
În România, aproximativ 8.000 de copii sunt instituționalizați și cresc în medii improprii dezvoltării lor. Studiul lansat de Fundația Hope and Homes for Children - „Închiderea instituțiilor pentru copii. Intervenție, implementare și plan de acțiune...
2015 - Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF)
Incluziune
Scopul cercetării este evaluarea modelelor de educație incluzivă implementate în școlile pilot în vederea identificării  practicilor pozitive, a lecțiilor învățate și a provocărilor pentru dezvoltarea politicilor în domeniul educației bazate pe...
2015 - Direcția Generală pentru Educație și Cultură a Comisiei Europene
Acest rezumat conține instrumente legislative cheie pentru politicile și măsurile statelor membre care vizează promovarea și dezvoltarea unei abordări integrate de protecție a copilului. Rezumatul se bazează pe următoarele regulamente și directive...
2015 - Rețeaua de îngrijire mai buna si Alianța forței de munca ale serviciul global
Acest document de lucru explorează subiectul întărirea forței de munca de servici sociale în care se referă la reforma sistemului de îngrijire a copilului. Acesta este destinat să fie o resursă utilă pentru eforturile de reformă și o prezentare...

Proiectul este finanţat de: