Servicii mobile ca modalitate de deinstituționalizare în Bulgaria

Date: 
21 Sep 2016
Edito: 
Child Protection Hub
Authors: 
Valent Simeonova
Author: 
Galina Markova-Derelieva#uid:3469
Radostina Antonova#uid:7051

Textul descrie exemplul de practică promițătoare reprezentat de serviciile de asistență mobilă pentru copii și părinți victime ale abuzului, neglijenței, sărăciei și pentru persoane cu dizabilități. Textul explică natura serviciilor, istoria dezvoltării lor și eficiența acestora: promovarea unei abordări multidisciplinare în ceea ce privește tehnicile de îngrijire a copilului, prevenirea instituționalizării, autonomizarea părinților, oferirea de servicii de calitate pentru copiii aflați în situații de risc.

Serviciile comunitare care au fost înființate pentru a înlocui serviciile de tip instituțional nu s-au dezvoltat de manieră uniformă, acestea fiind concentrate pe grupuri mici de locuințe – servicii rezindențiale dedicate copiilor și tinerilor provenind din instituții de tip „închis”. Treptat, acest serviciu axat pe copil s-a dezvoltat pentru a include și familia, înțelegându-se astfel faptul că, dacă familiile nu sunt sprijinite, copiii vor risca mereu să fie separați de mediul lor firesc. Potrivit acestui raționament, numeroase servicii comunitare au fost înființate pentru a oferi mai ales sfaturi părinților aflați în situații de vulnerabilitate. Aceste servicii nu s-au caracterizat însă prin accesibilitate, neputând ajunge la familiile aflate în situații de vulnerabilitate, ca urmare a localizării lor, a stigmatizării, a marginalizării minorităților etnice sau a sărăciei.

Procesul transformării serviciilor institiuționale în unele de tip comunitar a fost corelat cu trecerea treptată de la modelul medical la cel de tip social. Unul dintre aspectele legate de această schimbare se referă la schimbarea de mentalitate a profesioniștilor în domeniu – de la experți inabordabili la experți care își înțeleg rolul de a sprijini copiii în mediul lor firesc de dezvoltare și creștere – familia și comunitatea. Din cauza faptului că mentalitățile sunt dificil de schimbat, serviciile mobile reprezentative pentru aceasta schimbare s-au dezvoltat mai târziu raportat la alte servicii în Bulgaria.

Inițiativele și proiectele pilot au demonstrat importanța unei abordări pro-active a familiior și a copiilor în cadrul comunităților acestora. Treptat, prin adresarea nevoilor celor mai vulnerabile dintre familii, serviciile mobile au abordat probleme precum: sărăcia, dizabilitatea, riscul de destrămare a familiei, marginalizarea.

Mai multe informații despre această practică promițătoare citiți în limba engleză în documentul de mai jos.

Această practică a fost aleasă pentru a găzdui o vizită de studiu organizată în cadrul inițiativei ChildHub.

Fișiere atașate: 
Ţara (ţările) pentru care acest articol este relevant: 
Bulgaria

Proiectul este finanţat de: