„Justiţia pentru Copii" - Film informativ pentru copii şi părinţi (Video)

Editor: 
Terre des hommes Moldova
Date published: 
10 Feb 2015

În fiecare an, aproximativ 2000 de copii sunt subiecţi ai legii pe teritoriul Republicii Moldova. Fie că sunt expuşi în calitate de victime, fie în calitate de martori sau infractori, pentru toate cazurile este la fel de important să fie asigurat copiilor un sistem ce le înţelege vulnerabilităţile specifice şi le respectă drepturile. În timp ce Moldova dispune de un cadru legislativ primar de protecţie a copilului pe durata procedurilor judiciare, mai multe rapoarte de activitate anuală a sistemului de justiţie denotă incidente repetate de desconsiderare, victimizare secundară şi acces limitat la informaţii a copiilor victime, martori sau infractori. Datele disponibile şi consultările experţilor desemnează primul contact al copiilor cu sistemul de justiţie în calitate de proces la nivelul căruia sunt de cele mai multe ori întâlnite situaţiile de discriminare şi maltratare.

În această ordine de idei, Terre des hommes Moldova implementează proiectul „Consolidarea competențelor organelor de drept și a coordonării intersectoriale, a societății civile pentru combaterea discriminării și a relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiție al Republicii Moldova”. Proiectul, cu durata de 2 ani, este finanţat de Uniunea Europeană

Proiectul are drept scop diminuarea potenţialului de discriminare şi maltratare a copiilor pe parcursul contactului timpuriu a acestora cu sistemul de justiţie din Moldova. Un obiectiv important este de a îmbunătăţi disponibilitatea şi accesul la informaţie pentru copii şi părinţi/persoane în grija cărora se află copiii, prin elaborarea diferitor materiale.

Filmul "Justitia pentru Copii" are scopul de a informa copiii şi părinții despre drepturile copiilor şi procedurile la prima etapă a contactului copilului cu sistemul de justiție.

Filmul a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul filmului este în responsabilitatea exclusivă a Terre des hommes Moldova  şi în niciun caz nu se poate considera că reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene.

O producţie OWH TV Studio.

Click image to zoom: 

Proiectul este finanţat de: