Prejudiciul și impactul economic al violenței împotriva copiilor [Prezentare rezumativă]

Editor: 
Overseas Development Institute
Date published: 
15 Sep 2014

Pe lângă sacrificiul uman provocat de violența sexuală împotriva copiilor, societățile sunt puse în fața de a suporta și un șir de consecințe economice, printre care și nivelul scăzut de productivitate și presiunea sporită asupra activității serviciilor sociale. La nivel mondial, se estimează că pierderile de productivitate corelate violenței sexuale, fizice și psihologice împotriva copiilor reprezintă echivalentul a circa 3% și 8% din PIB-ul global. Aceste cifre sunt rezultanta raportului a două fenomene sociale predominante și anume, nivelul ridicat de violență împotriva copiilor și diferența de salarizare între lucrătorii cu studii de învățământ școlar și cei fără astfel de studii, mai exact, sunt obținute în urma calculării pierderilor de productivitate/venit asociate numărului redus de lucrători cu studii de învățământ școlar, ca urmare a violenței experimentate de indivizi pe parcursul copilăriei. Marja respectivă (între 3% și 8%) este determinată de intervalele de încredere inferioare și superioare care rezultă din varii corelații dintre prejudiciul estimat al violenței împotriva copiilor, pe de o parte, și variabilele conexe, cum ar fi ratele de abandon școlar, producție per lucrător, procentul copiilor care se confruntă cu violența și celor încadrați în câmpul muncii, pe de altă parte. Având în vedere aceste considerente, elaborarea și implementarea programelor de prevenire a violenței reprezintă o necesitate nu numai din perspectiva protecției bunăstării copiilor, dar, de asemenea, reprezintă un avantaj în sensul eficientizării investițiilor.

Violența sexuală, fizică și psihologică împotriva copiilor se răsfrânge pe tot parcursul vieții victimelor, precum și are efecte inter-generaționale asupra sănătății, educației și calității vieții a copiilor. La nivel mondial, s-a determinat că aproximativ 150 de milioane de fete și 73 de milioane de băieți sub vârsta de 18 ani au experimentat violență sexuală. 50% dintre victimele tuturor formelor de agresiune sexuală la nivel mondial sunt copiii de sex feminin și în fiecare an, în jur de un milion de copii sunt exploatați sexual în scop comercial. Consecințele acestor practici asupra victimelor pot include producerea leziunilor fizice, infectarea cu boli și infecții cu transmitere sexuală, tulburarea sănătății mintale, cauzarea sarcinii la copii. Acești factori adesea se intersectează cu etapa de învățământ școlar a copiilor, influențând pe viitor un produs mai scăzut, atât la nivelul persoanelor afectate, cât și la nivelul economiei în ansamblu. Acest proces se agravează pe măsura experimentării de către copii a violenței sexuale în școli, care, în țările cu venituri mici este motivul cel mai des invocat din cauza căruia fetele abandonează școala. Prejudiciul economic estimativ ale cazurilor de sarcină la copii la nivel național în țările cu venituri mici variază de la 1% până la 30% din PIB raportat duratei de viață a unei fete.

În ciuda conștientizării importanței prevenirii violenței împotriva copiilor, nivelul resurselor guvernamentale investite în această direcție rămân a fi insuficiente sau comportă un caracter neoficial. Acest lucru este regretabil mai ales când diverse studii de caz au ilustrat faptul că programele de prevenire pot avea un caracter benefic atât la nivel personal, cât și pot fi eficiente pe plan economic. Bunele practici la acest capitol includ intervenții care asigură formarea deprinderilor bune de viață și educația sexuală a fetelor vulnerabile, ce trăiesc în sărăcie. Fără doar și poate programele de prevenire ar trebui să fie extinse pentru a ajunge la cea mai mare parte a populației. În această ordine de idei, se impun mai multe cercetări în domeniu, în special cele ce fac atingere violenței împotriva copiilor în țările cu venituri mici și medii, cu scopul de a ajuta guvernele în stabilirea priorităților de finanțare.

Rezumat realizat de Katharina Obermeier, Hub-ul pentru Protecția Copilului pentru Europa de Sud-Est, 2015.

Raportul complet - The costs and economic impact of violence against children

Click image to zoom: 
Limba (limbile) materialelor: 
engleză

Proiectul este finanţat de: