Declarația ChildPact privind copiii refugiaţi și minorii neînsoțiți

05 Sep 2017
Source: 
ChildPact - regional coalition of child protection NGOs from the Wider Black Sea Area

În ultimii ani, statele europene au fost unele dintre principalele destinații pentru sute de mii de persoane care se confruntă cu condițiile de viață deteriorate din țările lor de origine din cauza războaielor și a conflictelor care creează o stare permanentă de insecuritate și deprivare economică. Copiii sunt afectați cel mai mult și mai grav de această criză a refugiaților fără precedent.

Această problemă a copiilor în migrație a fost abordată de o serie de rapoarte și declarații recente ale instituțiilor internaționale. Problema refugiaților este abordată și de Planul de acțiune al Consiliului Europei privind protecția copiilor refugiați și migranți adoptat în mai 2017 și de o inițiativă globală, cum ar fi Obiectivele de dezvoltare durabilă, în special în obiectivul său 10.7, care se referă în mod explicit la un angajament de a " facilita o migraţie și o mobilitate a persoanelor ordonate, sigure, inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor de migrație planificate și bine gestionate".

Conștientă de aceste eforturi și bazată pe propria experiență, ChildPact împreună cu membrii săi - coaliții naționale pentru protecția copilului - invită toate părțile interesate să-și intensifice eforturile pentru a răspunde în mod adecvat nevoilor tuturor copiilor refugiați, inclusiv minorii neînsoțiți (UAM) care se găsesc într-o situație deosebit de vulnerabilă. Capacitatea crescută de mobilizare și coordonarea sunt esențiale pentru astfel de eforturi, dar și prioritizarea intervențiilor care vizează copiii fiind grupul cel mai afectat și cel mai grav afectat.

Pentru mai multe informații, urmați linkul.

 

Proiectul este finanţat de: